Законы и НПА

Закони, підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання електронного документообігу та електронних довірчих послуг

1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15)

2. Закон України “Про електронні довірчі послуги” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2155-19)

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями (ст. 9) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/996-14)

4. Цивільний кодекс України (ч. 3 ст. 207, ст. 639) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15)

5. Цивільний процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15)

6. Господарський процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1798-12)

7. Кодекс адміністративного судочинства України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2747-15)

8. Порядок взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 23.01.2019 № 60 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2019-%D0%BF)

9. Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 18.12.2018 № 1215 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2018-%D0%BF)

10. Вимоги у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 992 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF)

11. Обов’язкові вимоги до Довірчого списку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 26.09.2018 № 775 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2018-%D0%BF)

12. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджений ппостановою Кабінету Міністрів України 19.09.2018 № 749 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-%D0%BF)

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерськомй обліку, затверджене наказом Міністерством фінансів України 24.05.1995 № 88, зареєстроване в Міністерстві юстції України 05.06.1995 за № 168/704, із змінами та доповненнями (пункти 2.1, 2.3, 2.12) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95)

14. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01.02.2019 № 316/5/57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2019 за № 123/33094 “Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0123-19)

15. Регламент роботи центального засвідчувального органу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 05.11.2018 № 3439/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1252/32704 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1252-18)

16. Порядок ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, затверджений наказом Міністерства юстиції України 05.11.2018 № 3440/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції Ураїни 05.11.2018 за № 1253/32705 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1253-18)

17. Порядок ведення довірчого списку, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.10.2018 № 3373/5. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2018 за № 1221/32673 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1221-18)

18. Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджені наказом Державного агентства з питань електронного урядування України 07.09.2018 за № 1309/32761 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18)

19. Порядок обміну електронними документами з з контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 № 959/30827 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17)

20. Формат (стандарт) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України 29.11.2013 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 243/25020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-14)

21. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321)

22. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937)

Практика

 1. Що вважається оригіналом електронного документа (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Інформаційно-доавідкового департаменту ДФС (ЗІР) , категорія 140.03);

 2. Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 № 6793/Ч/99-99-18-03-01-14(відносно паперових копій електронних документів);

 3. Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 15.04.2016 № 1298/10/25-01-12-02-06;

 4. Лист Центального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального управління ДФС від 10.09.2015 № 21705/10/28-10-06-11;

 5. Індивідуальна податкова консультація № 5044/6/99-99-14-05-01-15/ІПК (щодо можливості підписання касових документів та касової книги електронним підписом);

 6. Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних, складених в електронній формі, для їх надання контролюючим органам під час проведення перевірки (ЗІР, категорія 101.6);

 7. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2018, справа № 914/2505/17;

 8. Постанова Вищого господарського суду України від 03.09.2015, справа № 910/27173/14;

 9. Постанова Вищого господарського суду України від 25.10.2016, справа № 916/4590/15;

 10. Постанова Вищого господарського суду України від 09.11.2017, справа № 910/25277/15;

 11. Постанова Вищого господарського суду України від 15.12.2014, справа № 910/5107/14;

 12. Постанова Дніпропетровського апелційного господарського суду від 25.07.2018, справа № 7/674/18;

 13. Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 18.03.2019, справа № 818/2417/18;

 14. Рішення Господарського суду м. Києва від 22.01.2019, справа № 910/12787/18;

 15. Постанова Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2016, справа № 904/403/16;

 16. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2015, справа № 904/3438/15;

 17. Постанова Вищого господарського суду України від 01.10.2010, справа № 28/529-09;

 18. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 08.10.2013, справа № 410/5821/12;

 19. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.04.2014, справа № 905/7066/13;

 20. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.02.2014, справа № 826/20454/13-а.

 21. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019, справа № 910/6745/19.