Активувати / Заблокувати значення довідника

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Метод дозволяє заблокувати чи активувати значення довідника в залежності від значення параметра is_active=0 / is_active=1

Метод запиту

HTTP OPTIONS

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі в тілі HTTP запиту)

URL запиту

Заблокувати значення довідника

https://doc.edin.ua/bdoc/dictionary_value?dictionary_id=445&value_id=755&is_active=0

Активувати значення довідника

https://doc.edin.ua/bdoc/dictionary_value?dictionary_id=445&value_id=755&is_active=1

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

dictionary_id - ID довідника

is_active - статус довідника; 1 - активний, 0 - заблокований

value_id - ID значення довідника

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).

Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається код сервера 200 (ok).