Підписання даних сервісу «ЕТТН» (збереження підпису)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

Підказка

Підписання в сервісі «ЕТТН» можливо здійснити двома способами:

  1. Отримати тіло документа сервісу «ЕТТН» в ECMR форматі -> Підписати отримане ECMR тіло (отримуємо p7s файл підпису) -> Конвертуємо p7s в base64 формат - це буде зміст поля partySignature в тілі запиту.

  2. Отримати sign_hash (extra_fields) документа сервісу «ЕТТН» -> Підписати отримане значення sign_hash (отримуємо p7s файл підпису) -> Конвертуємо p7s в base64 формат - це буде зміст поля partySignature в тілі запиту.

Примітка

Перепідписання документа (коригування підпису шляхом повторного застосування методу) допускається лише до відправки документа контрагенту.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/ettn/eds/ecmr/sign?doc_uuid=060bacde-9162-4873-8beb-e3a2af4dd767&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається масив об’єктів Signature. Кожен об’єкт Signature повинен містити файл підпису вказаного в запиті документа (файл підпису p7s в base64 форматі) в полі partySignature.

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).