Дерево категорій

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/oas/categories/search?gln=9864232319979

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються параметри (фільтри) для вибірки значень з довідника категорій (об’єкт XSearchCategories)

RESPONSE

У тілі відповідь передаються дані дерева категорій (масив об’єктів ProductCategory) згідно заданих параметрів.