Додати фото товару до комерційної пропозиції (для Постачальника)

Увага

Даний метод може бути використано лише користувачем з роллю «Постачальник» для комерційних пропозицій в статусі «Чернетка».

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/es/novelty/image?gln=9864067620417&novelty_uuid=27a69845-bdfa-4f48-ac03-0868c9047662&image_type=logo&mime_type=image/png

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

novelty_uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор комерційної пропозиції;

image_type (обов’язково) String - тип зображення:

  • icon - маленький логотип

  • logo - великий логотип (оригінальний розмір)

mime_type (обов’язково) String - згідно MIME типізації може бути переданий image/png або image/jpeg для відповідного формату зображення

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається файл (зображення) в вигляді набору байтів

RESPONSE

В тілі відповіді в текстовому вигляді передається посилання на збережене зображення:

https://static-internal.edi-n.com/agreement/novelties/icon/257.png