API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization

Авторизація

Робота з пропозиціями

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/es/agreements

Перегляд усіх пропозицій

GET

/api/es/agreement

Переглянути конкретну пропозицію

POST

/api/es/agreement

Створити пропозицію (переузгодження)

POST

api/es/agreement/body

Створити тіло пропозиції (переузгодження)

POST

api/es/agreement/body

Додати обгрунтування до пропозиції (переузгодження)

GET

api/es/agreement/body

Переглянути тіло пропозиції

PUT

api/es/agreement/body

Оновити тіло пропозиції або обгрунтування

DELETE

/api/es/agreement

Видалити пропозицію

DELETE

api/es/agreement/attachment

Видалити вкладення (обгрунтування) пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/attachment

Отримати список вкладень до пропозиції товарного переузгодження чи конкретного коментаря документа

GET

/api/es/attachment/body

Отримати контент файлу-вкладення товарного узгодження чи коментаря

POST

/api/es/attachment

Додати обгрунтування до пропозиції товарного переузгодження (Постачальник)

PATCH

/api/es/agreement

Надіслати пропозицію

PATCH

/api/es/agreement/comdoc

Надіслати підписану пропозицію

GET

/api/es/agreement/signers

Отримання інформації про сертифікати підписантів

PUT

/api/es/agreement/copy

Клонування товарного узгодження (створення пропозиції)

POST

/api/es/agreements/search

Пошук «Товарних узгоджень» (AGREEM) з фільтрацією

GET

/api/es/agreement/excel

Формування та отримання Excel-звіту по акціях

Робота з коментарями

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/es/agreement/comment

Створити коментар до пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/agreement/comments

Переглянути коментарі

Робота зі статусами

Метод

URL запиту

Опис

PUT

/api/es/agreement/status

Оновити статус пропозиції

PUT

/api/es/agreement/sub_status

Оновити внутрішній статус пропозиції