API

Стандартна схема E-Spec

Алгоритми обміну документами в сервісі Е-СПЕЦИФІКАЦІЯ (API)


Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization/hash

Авторизація

Налаштування рівнів погодження (тільки для Мережі)

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/oas/account/users

Отримання інформації про всіх користувачів компанії (на рівні акаунта)

GET

/api/es/user/spec_all_glns

Отримати всі пов’язані GLN користувача в сервісі «Е-Специфікація»

GET

/api/es/user/spec_view_statuses

Отримати всі статуси документів, в яких документи доступні користувачу до перегляду

GET

/api/es/user/spec_view_glns

Отримати всі активні GLN користувача (за якими відображаються категорії товарів)

GET

/api/es/user/spec_status

Отримати налаштування дій узгодження для вказаного користувача в розрізі кожного підтипу документа AGREEM

POST

/api/es/user/spec_view_statuses

Вказати нові статуси документів, в яких документи будуть доступні користувачу до перегляду

POST

/api/es/user/spec_view_glns

Вказати нові активні GLN користувача (за якими відображаються категорії товарів)

POST

/api/es/user/spec_status

Вказати нові дії узгодження для вказаного користувача в розрізі кожного підтипу документа AGREEM

Робота з пропозиціями

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/es/agreements

Отримати список документів в журналі

GET

/api/oas/retailer/settings

Переглянути налаштування мережі

GET

/api/es/agreement

Отримати дані товарного узгодження

POST

/api/es/agreement

Створити пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

PUT

/api/es/agreement

Редагувати пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

POST

/api/es/agreement/body

Створити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження) / Додати обгрунтування до пропозиції

GET

/api/es/agreement/body

Отримати тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

PUT

/api/es/agreement/body

Оновити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

DELETE

/api/es/agreement

Видалити пропозицію

DELETE

/api/es/agreement/attachment

Видалити вкладення (обгрунтування) пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/attachment

Отримати список вкладень до пропозиції товарного переузгодження чи конкретного коментаря документа

GET

/api/es/attachment/body

Отримати контент файлу-вкладення товарного узгодження чи коментаря

POST

/api/es/attachment

Додати обгрунтування до пропозиції товарного переузгодження (Постачальник)

PATCH

/api/es/agreement

Надіслати пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

PATCH

/api/es/agreement/comdoc

Надіслати підписану пропозицію

GET

/api/es/agreement/signers

Отримання інформації про сертифікати підписантів

PUT

/api/es/agreement/copy

Клонування товарного узгодження (створення пропозиції)

POST

/api/es/agreements/search

Пошук «Товарних узгоджень» (AGREEM) з фільтрацією

GET

/api/es/agreement/excel

Формування та отримання Excel-звіту по акціях

PATCH

/api/v2/es/agreement/positions

Приймання/Відхилення позицій «Товарного узгодження» (Мережа)

PATCH

/api/v2/es/agreement/reject

Відхилення «Товарного узгодження» (Мережа)

POST

/api/v2/es/agreement/comdoc

Прийняти «Товарне узгодження» (Мережа)

PATCH

/api/v2/es/agreement/comdoc

Відправити підписаний документ «Товарна специфікація» (Мережа)

GET

/api/v2/es/agreement/comdoc

Отримати XML контента документа «Товарна специфікація» (Мережа)

Робота з коментарями

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/es/agreement/comment

Створити коментар до пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/agreement/comments

Переглянути коментарі

Робота зі статусами

Метод

URL запиту

Опис

PUT

/api/es/agreement/status

Оновити статус документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

PUT

/api/es/agreement/sub_status

Оновити внутрішній статус пропозиції


Загальні помилки при роботі з API (всі сервіси EDIN)

Код відповіді

Індекс помилки

Текст помилки

Опис

400

ERR_CMN-1

Parameter(s) [%s] is(are) required

Параметр(и) [%s] є обов’язковим(и)

Помилка виникає, якщо не передати обовязковий url-параметр (наприклад, doc_uuid)

400

ERR_CMN-2

Unknown or unsupported %s [%s]

Непідтримуваний %s [%s]

Помилка виникає, якщо вказаний параметр не підтримується (наприклад, передавати response_type=xml, але доступні тільки - file, base64, bytes)

400

ERR_CMN-3

Parameter [%s] must have format format: [%s]

Параметер [%s] повинен мати формат: [%s]

Помилка виникає, коли клієнт в url параметрі передав значення, в форматі, що не підтимується

400

ERR_CMN-4

Incorrect Content-Type in request, one of [%s] is expected

Некоректний Content-Type. Очікується один з наступних:

400

ERR_CMN-5

Unsupported method [%s]

Непідтримуваний метод [%s]

400

ERR_CMN-6

Expected [%s] file(s) in multipart/form data

Очікується [%s] файл(и)ів у multipart/form data

400

ERR_CMN-7

Request body is empty

Тіло запиту порожнє

400

ERR_CMN-7

Unknown gln: [%s]

Невідомий gln: [%s]

400

ERR_CMN-8

Supported not more [%s] files per request

Підтримується не більше [%s] файлів на запит

400

ERR_CMN-9

Exceeded max file name length

Перевищено максимальну довжину імені файлу

400

ERR_CMN-10

Exceeded max file size - [%s]

Перевищено максимальний розмір файлу - [%s]

400

ERR_CMN-11

Action not available, reason - [%s]

Дія не доступна, причина - [%s]

Помилка виникає в різних випадках, наприклад, коли відправник документа CONDRA хоче її прийняти, але це може зробити тільки отримувач документа

400

ERR_CMN-12

Document with identifier [%s] not found

Документ з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-12

Chain with identifier [%s] not found

Ланцюг з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-13

Attachment with identifier [%s] not found

Вкладення з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-14

Ticket not found

Квитанцію не знайдено

400

ERR_CMN-15

Package with identifier [%s] not found

Пакет з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-16

Incorrect format of field’s value

Некоректний формат значення поля

400

ERR_CMN-17

error

Помилка в роботі процедури (БД)

400

ERR_CMN-18

Document body already exist

Тіло документа вже існує

Дублювання тіла документа

400

ERR_CMN-19

Transformer for document type [%s] not found

Перетворювач для типу документа [%s] не знайдено

Не вдалось знайти компонент для перетворення xml в json / json в xml і т.д.

400

ERR_CMN-20

Transforming error

Помилка перетворення

Помилка при перетворенні, наприклад: при перетворенні xml в json, коли xml не відповідає специфікації документа

400

ERR_CMN-21

Malformed JSON

Невірно сформований JSON

Неправильні дані / некоректний формат в полі json

Код помилки

Опис

Рекомендовані дії

500

Не класифікована помилка

У випадку, якщо Ви отримали у тілі відповіді подібний текст “Internal Server Error. Channel ID: 45b696af”, то зверніться за допомогою до нашої тех. підтримки. Якщо Ви отримали інший текст помилки, то прочитайте її і спробуйте зрозуміти. В багатьох випадках, проблема буде описана.

502

Сервер не відповідає

Перевірте ваше інтернет з’єднання. Якщо все гаразд, то спробуйте повторити раніше надісланий запит.

504

Тайм-аут отримання відповіді з сервера

У випадку надсилання запиту, що змінює дані (наприклад, підписання документа) ми рекомендуємо перевіряти виконання попереднього запиту (наприклад, чи був доданий підпис). З затримкою в 5 секунд надішліть запит для перевірки виконання Вашого попереднього запиту. Якщо Ваш попередній запит не виконався з будь-яких причин, повторіть його.

520

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

521

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

522

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

523

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

524

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

525

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

526

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.