API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization

Авторизація

Налаштування рівнів погодження (тільки для Мережі)

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/oas/account/users

Отримання інформації про всіх користувачів компанії (на рівні акаунта)

GET

/api/es/user/spec_all_glns

Отримати всі пов’язані GLN користувача в сервісі «Е-Специфікація»

GET

/api/es/user/spec_view_statuses

Отримати всі статуси документів, в яких документи доступні користувачу до перегляду

GET

/api/es/user/spec_view_glns

Отримати всі активні GLN користувача (за якими відображаються категорії товарів)

GET

/api/es/user/spec_status

Отримати налаштування дій узгодження для вказаного користувача в розрізі кожного підтипу документа AGREEM

POST

/api/es/user/spec_view_statuses

Вказати нові статуси документів, в яких документи будуть доступні користувачу до перегляду

POST

/api/es/user/spec_view_glns

Вказати нові активні GLN користувача (за якими відображаються категорії товарів)

POST

/api/es/user/spec_status

Вказати нові дії узгодження для вказаного користувача в розрізі кожного підтипу документа AGREEM

Робота з пропозиціями

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/es/agreements

Отримати список документів в журналі

GET

/api/oas/retailer/settings

Переглянути налаштування мережі

GET

/api/es/agreement

Отримати дані товарного узгодження

POST

/api/es/agreement

Створити пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

PUT

/api/es/agreement

Редагувати пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

POST

/api/es/agreement/body

Створити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження) / Додати обгрунтування до пропозиції

GET

/api/es/agreement/body

Отримати тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

PUT

/api/es/agreement/body

Оновити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

DELETE

/api/es/agreement

Видалити пропозицію

DELETE

/api/es/agreement/attachment

Видалити вкладення (обгрунтування) пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/attachment

Отримати список вкладень до пропозиції товарного переузгодження чи конкретного коментаря документа

GET

/api/es/attachment/body

Отримати контент файлу-вкладення товарного узгодження чи коментаря

POST

/api/es/attachment

Додати обгрунтування до пропозиції товарного переузгодження (Постачальник)

PATCH

/api/es/agreement

Надіслати пропозицію (переузгодження) (для Постачальника)

PATCH

/api/es/agreement/comdoc

Надіслати підписану пропозицію

GET

/api/es/agreement/signers

Отримання інформації про сертифікати підписантів

PUT

/api/es/agreement/copy

Клонування товарного узгодження (створення пропозиції)

POST

/api/es/agreements/search

Пошук «Товарних узгоджень» (AGREEM) з фільтрацією

GET

/api/es/agreement/excel

Формування та отримання Excel-звіту по акціях

PATCH

/api/v2/es/agreement/positions

Приймання/Відхилення позицій «Товарного узгодження» (Мережа)

PATCH

/api/v2/es/agreement/reject

Відхилення «Товарного узгодження» (Мережа)

POST

/api/v2/es/agreement/comdoc

Прийняти «Товарне узгодження» (Мережа)

PATCH

/api/v2/es/agreement/comdoc

Відправити підписаний документ «Товарна специфікація» (Мережа)

GET

/api/v2/es/agreement/comdoc

Отримати XML контента документа «Товарна специфікація» (Мережа)

Робота з коментарями

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/es/agreement/comment

Створити коментар до пропозиції товарного переузгодження

GET

/api/es/agreement/comments

Переглянути коментарі

Робота зі статусами

Метод

URL запиту

Опис

PUT

/api/es/agreement/status

Оновити статус документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

PUT

/api/es/agreement/sub_status

Оновити внутрішній статус пропозиції