Отримати список вкладень до пропозиції товарного переузгодження чи конкретного коментаря документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/es/attachment?gln=9864067620417&agreement_uuid=3aa29cf2-b05f-49b7-b447-e5f4354f1132

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор товарного узгодження;

comment_id (опціонально) long - ідентифікатор коментаря з вкладеннями; якщо параметр не передається або передається comment_id=0, то у відповідь повертаються дані вкладень до документа, а не коментаря

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається масив об’єктів з інформацією про вкладення.