Отримати контент файлу-вкладення товарного узгодження чи коментаря

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/es/attachment/body?gln=9864067620417&agreement_uuid=3aa29cf2-b05f-49b7-b447-e5f4354f1132&attachment_id=622

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор товарного узгодження;

attachment_id (обов’язково) long - ідентифікатор вкладення

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/octet-stream

RESPONSE

В тілі відповіді передається контент файлу-вкладення в бінарному вигляді.