Отримати тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/es/agreement/body?gln=9864067620417&agreement_uuid=e9xxxxa0-aed2-4cd8-b8ba-c6070ecab278&body_type=1

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії;

agreement_uuid (обов’язково) UUID - GUID пропозиції;

body_type (обов’язково) int - тип даних; число (1-AGREEM; 2-налаштування; 3-вкладення);

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді методу передається тіло документа.