Отримати реєстр документів в xls форматі

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Обмеження: Реєстр можливо отримати за період, що не перевищує 31 добу та лише для наступних типів документів:

  • «Замовлення» (ORDERS)

  • «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)

  • «Підтвердження замовлення» (ORDRSP)

  • «Повідомлення про прийом» (RECADV)

  • «Рахунок» (INVOICE)

  • «Накладні» (DOCUMENTIVOICE) загалом чи за вказаним підтипом : «Товарна накладна»/»Цінова накладна»/»Видаткова накладна»/»Накладна за кількістю» (DOCUMENTINVOICE з DocumentFunctionCode=DRN/PRN/TN)

  • «Комерційні документи» (COMDOC) загалом чи за вказаним підтипом «Комерційного документа»

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/eds/doc/reports/doctype?gln=9864065732181&doc_type_id=2&date_from=1663102800&date_to=1665608400&recipient=9864067307424

URL параметри

gln (обов’язково) - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid (обов’язково) - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі

doc_type_id (обов’язково) - число; id типу документа. Доступні значення: 1,2,3,4,5,28,59,67

sub_doc_type_id (опціонально) - число; id підтипу документа

date_from (опціонально) - початок періоду виборки в UNIX-форматі (якщо не вказано, то поточна дата мінус 31 день)

date_to (опціонально) - кінець періоду виборки в UNIX-форматі (якщо не вказано, то поточна дата)

sender (обов’язково) - рядок (13); номер GLN відправника документів АБО recipient (обов’язково) - рядок (13); номер GLN отримувача документів АБО partner (обов’язково) - id рітейлера (торгової мережі)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

У тілі відповіді передається звіт у вигляді xlsx-файлу з даними документів.