Інструкція по роботі з мережею Фоззі за схемою «Match Invoice» на платформі EDI Network


Вступ

Дана інструкція описує порядок формування документів для документотобігу із мережею Фоззі за схемою «Match Invoice».

Інструкція описує порядок формування документів від постачальника «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) і «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) у відповідь на Замовлення по мережі Фоззі.

Загальна схема документообігу:

@startuml

Фоззі -> Постачальник: Замовлення (ORDER) без цін
Фоззі <- Постачальник: Підтвердження замовлення (ORDRSP)
Фоззі <- Постачальник: Повідомлення про відвантаження (DESADV)
Фоззі <- Постачальник: Інструкція з транспортування (IFTMIN)
Фоззі <- Постачальник: Накладна за кількістю (DOCUMENTINVOICE)

== Початок блоку незгоди Фоззі з IFTMIN ==

Фоззі -> Постачальник: Акт невідповідності (COMDOC_009)
Фоззі <- Постачальник: Повідомлення про відвантаження (DESADV)

== Завершення блоку незгоди Фоззі з IFTMIN ==

Фоззі -> Постачальник: Повідомлення про прийом (RECADV)
Фоззі <- Постачальник: Звіт про відвантаження (CONTRL)

@enduml

XML Специфікації для роботи з Фоззі (за схемою «Match Invoice»)

1. Формування вихідного документа «Підтвердження замовлення»(ORDRSP) у відповідь на Замовлення (ORDER)

Важливо!

Даний документ формується відразу після отримання замовлення від мережі.

Для того, що б знайти ваші Замовлення, натисніть на папку Вхідні й виберіть замовлення, за яким потрібно зробити підтвердження.

Для зручності пошуку скористайтесь фільтрами - наведіть курсор на поле пошуку й виберіть фільтри - наприклад Мережа-Фоззі, тип документа Замовлення.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_01.png

Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_02.png

У відкритому документі на формі-підказці натисніть → Підтвердження замовлення. Новий документ створиться автоматично.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_03.png

У відкритому вікні з’явиться форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою *обов’язкові для заповнення. Інформація про Покупця, Постачальника та Місце доставки автоматично заповниться із Замовлення.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_04.png
 1. Номер - може збігатися з номером замовлення.

 2. Дата - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата.

 3. Одержувач автоматично переноситься з замовлення.

 4. Місце доставки - місце фактичного постачання товару по даному замовленню, переноситься автоматично з замовлення (в разі, якщо з мережею узгодженне інше місце, його потрібно змінити).

Нижче на сторінці створеного документу знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Зверніть увагу, що у табличній частині з позиціями немає цін:

../_images/pics_robota_s_Fozzy_05.png

Інформація по позиціям, автоматично переноситься із Замовлення:

 1. Номер - номер позиції

 2. Найменування - назва позиції іх товарного довідника

 3. Штрихкод - штрихкод товарної позиції, полегшує пошук, переноситься автоматично з замовлення

 4. Артикул покупця- дані заповнюються автоматично з документа підстави

 5. Замовлена кількість- кількість автоматично переноситься з замовлення

 6. Мінімальна кількість замовлення автоматично переноситься з замовлення

 7. Підтверджена кількість - фактична підтверджена кількість, що буде доставлена

 8. Дії - вибираються зі списку в залежності від ситуації: Буде доставлено, або Відмовлено, а при зміні Підтвердженої кількості автоматично зміниться на Зміна кількості

Для відправки документа завовнвть усі обов’язкові поля та натисніть на кнопку Зберегти, щоб внесені зміни вступили в силу, а потім - Відправити.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_06.png

2. Формування вихідного документа «Повідомлення про відвантаження»(DESADV)

Розглянемо формування «Повідомлення про відвантаження» на підставі вихідного документа «Підтвердження замовлення».

Перейдіть в розділ Вихідні, у виберіть другому фільтрі - Фоззі, в третьому - тип документа Підтвердження замовлення.

У відкритому документі натисніть на формі-підказці → Повідомлення про відвантаження. Новий документ створиться автоматично.

У вікні з’явиться форма для заповнення необхідних даних документа, деякі поля заповняться із Замовлення. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові до заповнення.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_07.png
 1. Покупець

 2. Місце доставки

 3. Кінцевий одержувач

 4. Повідомлення на Замовлення № - автоматично переноситься з замовлення

 5. Номер підтвердження Замовлення № - автоматично переноситься з замовлення

 6. Номер Повідомлення про відвантаження - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення з порядковиим номером (якщо № авто=1, то повідомлення=1)

 7. Занальна кількість Повідомлення про відвантаження - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення, у цьому полі необхідно вказати їх загальку кількість(кількість авто = кількості повідомлень)

Важливо!

У разі створення декількох автомобілів з вантажем на одне замовлення, необхідно на кожну машину сформувати своє повідомлення про відвантаження.

Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, їх кількість а також ціна, ставка ПДВ та інша інформація що заповниться із Товарного довідника.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_08.png

Кількість відвантаженого товару - кількість що поставляється в одиниці транспорту (в авто), значення повинно дорівнювати замовленому. В даному розділі необхідно вказати кількість тов.позицій, яка поставляється, що відповідає тій кількості, що у вас відправленно у одному авто.

 1. К-ть відвантаженого товару - кількість що поставляється в одиниці транспорту

 2. К-ть замовленного товару - поле заповнюється з документу-основи

 3. Одиниці виміру - одиниці вимірювання кількості

 4. Ціна без ПДВ - ціна за позицію

 5. Сума без ПДВ - сумма по позиціям

 6. Ставка ПДВ - виберіть % ставки із списку

Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити.

Важливо!

Різниця між вказаною кількістю товару в повідомленні про відвантаження та фактично прийнятою кількістю, зазначається в Акті невідповідності від мережі.

У на підставі свого «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) Постачальник може сформувати «Накладну за кількістю»(DOCUMENTINVOICE) (детальніше в інструкції).

3. Формування документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN)

Важливо!

У разі створення декількох «Повідомленнь про відвантаження»(DESADV), необхідно на кожне сформувати свою Інструкцію з транспортування» (IFTMIN).

Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».

../_images/pics_robota_s_Fozzy_09.png

Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».

../_images/pics_robota_s_Fozzy_10.png

У відкритому документі, натисніть на формі-підказці на «Інструкція по транспортуванню». У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові до заповнення.

Важливо

 1. Номер документа повинен бути наступного формату X_Y, де:

 • Х - це порядковий номер машини, на поставку (порядковий № Повідомлення про відвантаження)

 • Y - це загальна кількість машин, на поставку (загальна кількість Повідомлень про відвантаження)

Важливо, для кожної машини на поставку в один день повинен бути індивідуальний номер машини. Дві машини з однаковим номером машини будуть групуватися в одну.

Мінімальна к-ть 1, Максимальна - 99. Х повинен бути менше або рівним Y. Наприклад: 2_5

Увага

Особливість при заповненні Номера Кількісної накладної. Якщо в документі IFTMIN вказано кілька Замовлень і хоча б до одного прив’язана Кількісна накладна, то до інших замовлень теж повинні бути вказані накладні:

../_images/pics_robota_s_Fozzy_15.gif
 1. Дата - фактична дата відправки поставки

 2. Номер замовлення - підтягується автоматично із замовлення

 3. Місце доставки - підтягується автоматично із замовлення

 4. Вантажовідправник - підтягується автоматично із замовлення

 5. Тип пакування - вибрати з випадаючого списку

 6. Фактична кількість палет - кількість палет, що відвантажується в вантажний транспорт

 7. Максимальна кількість палет - максимальна місткість палет (вантажний транспорт)

 8. Вантажопідйомність - маса вантажу, на перевезення якого розрахований транспортний засіб

Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти (1), після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити (2):

../_images/pics_robota_s_Fozzy_16.png

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення і Повідомленням про відвантаження.

4 Обробка відповіді від мережі Фоззі

Мережа у відповідь на «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) може відправити «Повідомлення про прийом» (RECADV) в якості остаточного підтвердження поставки або «Акт невідповідності» (COMDOC 009) в разі виникнення кількісних чи цінових товарних розбіжностей.

4.1 Обробка вхідного документа «Повідомлення про прийом» (RECADV)

Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і містить фактичну кількість прийнятого товару.

Перед закриттям поставки потрібно звірити вірність вказаних позицій: кількість та номенклатуру прийнятих позицій, ціну з ПДВ та без ПДВ, одиниці виміру;

У журналі документів, а також в самому документі, червоним буде виділено попередження Поставка потребує закриття

../_images/pics_robota_s_Fozzy_12.png

Для завершення документообігу по данній поставці, необхідно натиснути кнопку «Завершити документообіг».

4.2 Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC 009)

У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам «Акт невідповідності» (COMDOC 009)

../_images/pics_robota_s_Fozzy_13_pred_net.png

У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності.

../_images/pics_robota_s_Fozzy_14.png

Після ознайомлення з документом необхідно повторно відправити «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в «Акті невідповідності» (COMDOC 009) мережі Фоззі.

Увага

В «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) потрібно вносити правки лише згідно вказаних розбіжностей в «Акті невідповідності» (COMDOC 009). В іншому документ DESADV повинен бути ідентичним до попередньо відправленого (детально в розділі 2).

У відповідь на відправлений відредагований документ «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) повинен надійти документ «Повідомлення про прийом» (RECADV), котрий необхідно буде «закрити» (детально в розділі 4.1).


Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua