Закони та НПА

Закони, підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання електронного документообігу та електронних довірчих послуг

1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15)

2. Закон України “Про електронні довірчі послуги” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2155-19)

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями (ст. 9) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/996-14)

4. Цивільний кодекс України (ч. 3 ст. 207, ст. 639) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15)

5. Цивільний процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15)

6. Господарський процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1798-12)

7. Кодекс адміністративного судочинства України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2747-15)

8. Порядок взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 23.01.2019 № 60 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2019-%D0%BF)

9. Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 18.12.2018 № 1215 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2018-%D0%BF)

10. Вимоги у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 992 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF)

11. Обов’язкові вимоги до Довірчого списку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 26.09.2018 № 775 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2018-%D0%BF)

12. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджений ппостановою Кабінету Міністрів України 19.09.2018 № 749 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-%D0%BF)

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерськомй обліку, затверджене наказом Міністерством фінансів України 24.05.1995 № 88, зареєстроване в Міністерстві юстції України 05.06.1995 за № 168/704, із змінами та доповненнями (пункти 2.1, 2.3, 2.12) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95)

14. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01.02.2019 № 316/5/57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2019 за № 123/33094 “Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0123-19)

15. Регламент роботи центрального засвідчувального органу”, затверджений наказом Міністерства цифрової трансформації України від 19.12.2019 № 27, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2020 за № 33/34316 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-20#Text)

16. Порядок ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, затверджений наказом Міністерства цифрової трансформації від 29.07.2020 № 112 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0798-20#n9)

17. Порядок ведення Довірчого списку, затверджений наказом Міністерства цифрової трансформації України від 08.07.2020 № 104, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2020 за № 719/35002 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-20#n9)

18. Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджені наказом Державного агентства з питань електронного урядування України 07.09.2018 за № 1309/32761 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18)

19. Порядок обміну електронними документами з з контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 № 959/30827 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17)

20. Формат (стандарт) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України 29.11.2013 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 243/25020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-14)

21. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321)

22. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937)

23. Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 № 413, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2019 за № 649/33620 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0649-19)

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 “Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2020-%D0%BF#Text)

25. Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 07.05.2020 за № 301, зареєстовано в Міністерстві юстиції України 09.07.2020 за № 644/34927 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-20#Text)

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1392-р “Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2019-%D1%80#Text)

27. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text)

28. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України 11.11.2014 № 1886/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text)

29. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12#Text)

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання документування управлінської діяльності” від 17.01.2018 № 55 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text)

31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1122-р «Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2020-%D1%80#Text)

32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1629-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1122» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-2020-%D1%80#Text)

33. Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України 30.12.2020 № 4555/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-20#Text)

Практика

 1. Що вважається оригіналом електронного документа (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Інформаційно-доавідкового департаменту ДФС (ЗІР), категорія 140.03);

 2. Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 № 6793/Ч/99-99-18-03-01-14(відносно паперових копій електронних документів);

 3. Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 15.04.2016 № 1298/10/25-01-12-02-06;

 4. Лист Центального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального управління ДФС від 10.09.2015 № 21705/10/28-10-06-11;

 5. Індивідуальна податкова консультація № 5044/6/99-99-14-05-01-15/ІПК (щодо можливості підписання касових документів та касової книги електронним підписом);

 6. Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних, складених в електронній формі, для їх надання контролюючим органам під час проведення перевірки (ЗІР, категорія 101.6);

 7. Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2018, справа № 914/2505/17;

 8. Постанова Вищого господарського суду України від 03.09.2015, справа № 910/27173/14;

 9. Постанова Вищого господарського суду України від 25.10.2016, справа № 916/4590/15;

 10. Постанова Вищого господарського суду України від 09.11.2017, справа № 910/25277/15;

 11. Постанова Вищого господарського суду України від 15.12.2014, справа № 910/5107/14;

 12. Постанова Дніпропетровського апелційного господарського суду від 25.07.2018, справа № 7/674/18;

 13. Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 18.03.2019, справа № 818/2417/18;

 14. Рішення Господарського суду м. Києва від 22.01.2019, справа № 910/12787/18;

 15. Постанова Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2016, справа № 904/403/16;

 16. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2015, справа № 904/3438/15;

 17. Постанова Вищого господарського суду України від 01.10.2010, справа № 28/529-09;

 18. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 08.10.2013, справа № 410/5821/12;

 19. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.04.2014, справа № 905/7066/13;

 20. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.02.2014, справа № 826/20454/13-а.

 21. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019, справа № 910/6745/19.

 22. Рішення Господарського суду м. Києва від 10.09.2019, справа № 910/6745/19;

 23. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2020, справа № 910/13219/19:

 24. Індивідуальна податкова консультація від 11.03.2020 № 998/6/99-00-07-03-02-06/ІПК (щодо дати складання первинного документа, на який накладено електронний підпис)