Інструкція з налаштування «ERP Connector PRO»


Скорочення:

ОС - облікова система

ЕЦП - електронно-цифровий підпис/печатка

GLN - (Global Location Number) глобальний номер місцезнаходження

НКІ - носій конфіденційної інформації


1 Запуск і налаштування «ERP Connector PRO»

Комп’ютерна програма «ERP Connector PRO» дозволяє працювати з обліковими системами 1С | BAS: Підприємство 8.Х, платформа 8.3.11 та вище, на звичайних та керованих формах (надалі 1С | BAS) на базі операційної системи Windows.

Для роботи з «ERP Connector PRO» у користувача повинна бути підключена послуга для роботи з API. Для роботи з модулем користувачеві надаються логін та пароль:

 • email - логін користувача;

 • password - пароль користувача.

Для запуску «ERP Connector PRO» необхідно в обліковій системі 1С | BAS відкрити файл запуску програми (передається користувачеві співробітниками EDIN):

../../_images/operator_instruction_01.jpg

Важливо

У користувача повинні бути повні права на каталог, в якому знаходиться файл модуля

Примітка

Для 1С | BAS на керованих формах не потрібні права на каталог, в якому знаходиться обробка

При підключенні «ERP Connector PRO» облікова система 1С | BAS може вимагати від користувача дозвіл на виконання операцій з боку програми (захист від небезпечних дій).

../../_images/operator_instruction_004.png

При першому запуску (відсутній config.txt) автоматично відкривається розділ «Налаштування» для введення всіх необхідних даних (надалі при запуску відкривається розділ «Вхідні»). У каталозі, в якому розташований файл модуля, автоматично створюються:

 1. файл основних налаштувань Config.txt;

 2. каталог з назвою поточного користувача 1С | BAS, в якому створюється файл налаштувань користувача UserSettings.txt

Примітка

Налаштування для 1С | BAS на керованих формах зберігаються у типовому довіднику 1С | BAS «Файли». Загальні налаштування зберігаються у елементі довіднику з назвою «EDIN_config», налаштування користувача зберігаються у елементі довідника із назвою «EDIN_UserSettings» + Назва користувача інформаційної бази. При першому запуску (відсутній елемент довідника «Файли» з назвою «EDIN_config» ) автоматично відкривається розділ «Налаштування» для введення всіх необхідних даних (надалі при запуску відкривається розділ «Вхідні»).

2 «Налаштування»

Розділ містить 4 вкладки:

 • «Підключення»

 • «Об’єкти 1С | BAS»

 • «Користувач»

 • «ЕЦП»

2.1 «Підключення»

При переході до вкладки доступні рядки для вводу даних:

 • Основний каталог – для введення місця розташування файлу програми.

 • Каталог архівів – місце збереження архівів та файлів.

 • Каталог вкладень – місце збереження вкладень документів.

 • Каталог для збереження документів – для введення місця розташування документів.

 • Сервер обміну – для введення адреси платформи електронного документообігу (на цю адресу будуть надсилатись запити).

 • Зберігати логи – при встановленій відмітці зберігається логи.

 • Каталог логів запитів з помилками – місце збереження запитів з помилками.

У цій вкладці додаються (кнопка «Додати») користувачі, для кожного вказуються свої Логін (email) / Пароль:

../../_images/operator_instruction_003.png

У цій вкладці також здійснюється вибір користувачів, від імені яких будуть здійснюватися подальші дії, наприклад, запити на відображення Вхідних / Вихідних документів.

Налаштування користувачів зберігаються в файлі UserSettings, який розміщується в підкаталозі (найменування = <користувач 1С | BAS>) на одному рівні з файлом запуску «ERP Connector PRO».

Примітка

Налаштування користувачів для 1С | BAS на керованих формах зберігаються у типовому довіднику 1С | BAS «Файли» у елементі довідника із назвою «EDIN_UserSettings» + Назва користувача інформаційної бази.

Після того, як дані користувачів були введені можливо здійснити перевірку (кнопка «Перевірити підключення користувачів») введених даних (за обраними користувачам, тобто у рядках яких встановлено відмітки в колонці «Вибрати»). В результаті перевірки отриманий токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію.

2.2 Об’єкти 1С | BAS

Для подальшої роботи необхідно провести синхронізацію «ERP Connector PRO» і 1С | BAS, а також здійснити налаштування збереження даних довідників і документів.

../../_images/operator_instruction_05n.jpg

Вид конфігурації - поле заповнюється автоматично (модуль підставляє поточну версію конфігурації ОС 1С | BAS).

Важливо

Подивитися версію своєї 1С | BAS: Меню -> Довідка -> Про програму:

../../_images/operator_instruction_06.jpg

У разі якщо облікова система 1С | BAS самописна або модифікована, то необхідно вибрати типову версію 1С | BAS, на підставі якої вона була написана/змінена. Неправильно обраний вид конфігурації може привести до проблем створення документів з 1С | BAS.

За допомогою функціональних кнопок зручно налаштовувати одноіменну категорію:

 • Мережі - відкриває вікно переліку всіх доступних мереж. З цього переліку необхідно вибрати мережі (контрагентів) з якими користувач буде обмінюватися документами (вибір впливає на заповнення довідника Контрагенти).

 • Коди одиниць виміру - одиниці виміру, які повинні бути внесені в 1С | BAS (вказувати коди одиниць виміру необхідно в формі, яка відкривається після натискання кнопки):

../../_images/operator_instruction_20n.jpg ../../_images/operator_instruction_21n.jpg
 • Номенклатура контрагентів – налаштування об’єкта 1С | BAS, в якому зберігаються артикули і штрихкоди номенклатури контрагентів. В залежності від виду конфігурації назва колонки і відповідно об’єкт 1С | BAS можуть змінюватися. Для всіх конфігурацій на звичайних формах і для конфігурації «Бухгаглерія» на керованих формах використовується регістр відомостей «Номенклатура контрагентів». Для інших конфігурацій на керованих використовується довідник «Номенклатура постачальників».

 • Мережі з особливою схемою роботи – налаштування для мереж, в яких GLN контрагента співпадає з GLN точки доставки, тому потрібно вказувати, в якому полі знаходиться GLN контрагента для відправки документів:

../../_images/operator_instruction_24.jpg

Після натискання на кнопку відкривається форма, для наповнення. Для відображення списку всіх доступних мереж потрібно натиснути кнопку «Заповнити таблицю доступних мереж»:

../../_images/operator_instruction_25.jpg

Далі у списку мереж потрібно відмітити ті, що будуть з Вами працювати і вказати роль мережі-контрагента у Вашому документообігу (поле документа, в якому буде автоматично зазначатись GLN обраного контрагента):

../../_images/operator_instruction_26.jpg

2.2.1 Налаштування довідників

Важливо

Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати, володіючи знаннями досвідченного користувача або спільно з розробником 1С | BAS.

Для постачальників доступні 3 основні типи довідників (Організації, Контрагенти, Точки доставки), в які в ОС 1С | BAS будуть зберігатися власні дані користувача, дані контрагентів і їх точки доставки відповідно:

../../_images/operator_instruction_23.jpg

У цьому розділі для кожного довідника проводяться налаштування «місця розташування» зберігання даних (GLN (обов’язково), Формат НН, Ціни з бази 1С | BAS…) всередині облікової системи 1С | BAS. Можливо заповнити всі табличні налаштування розділу «Довідники» за замовчуванням (кнопка «Заповнити за замовчуванням») або зробити всі налаштування вручну.

Примітка

При автоматичному заповненні за допомогою кнопки «Заповнити за замовчуванням» (рекомендований спосіб) обираються типові довідники конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». В залежності від конфігурації, в якій використовується програма, визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять зміни до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При ручному налаштуванні в колонці «Довідник 1С | BAS» відображаються списки доступних довідників, а в полях налаштувань (через double-click по необхідному полю) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

Важливо

У табличній частині налаштування «Довідник 1С | BAS» і «GLN» є обов’язковими до заповнення.

Приклад заповнення табличної частини налаштувань розділу «Довідники»:

../../_images/operator_instruction_08.jpg

В довідники Організації, Контрагенти, Точки доставки дані можуть підтягуватись автоматично (перегляд/редагування через double-click). Організації наповнюються по користувацькому логіну (після успішної авторизації):

../../_images/operator_instruction_10n.jpg

В довіднику Контрагенти відображаються юридичні особи і точки доставки контрагентів, для яких можливо вказати додаткові налаштування:

../../_images/operator_instruction_11n.jpg

Довідник Точки доставки відрізняється від останнього наповненням колонок, відповідно до вимог EDI документообігу.

Відмітка «Точки доставки віртуально» призначена для тих коритувачів, що не ведуть точки доставки в базі 1С | BAS. Поставлена відмітка прибирає з налаштувань довідників налаштування за точками доставки. Створення документів та їх відправка буде використовувати ті точки доставки, які надаються «ERP Connector PRO».

../../_images/operator_instruction_27.jpg

2.2.2 Налаштування документів

Важливо

Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати, володіючи знаннями досвідченного користувача або спільно з розробником 1С | BAS.

У цьому розділі для кожного типу документа проводяться налаштування «місця розташування» зберігання даних документів в ОС 1С | BAS. Налаштування також можливо проводити За замовчуванням (кнопка «Заповнити за замовчуванням») та вручну через double-click.

Примітка

При автоматичному заповненні за допомогою кнопки «Заповнити за замовчуванням» (рекомендований спосіб) обираються типові документи конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». В залежності від конфігурації, в якій використовується програма, визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять зміни до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).

При ручному налаштуванні в колонці «Документ 1С | BAS» відображаються списки доступних документів, а в полях налаштувань (через double-click по необхідному полю) відкривається окрема форма для заповнення налаштувань.

Створення документів в 1С | BAS залежить від виду конфігурації. 1С | BAS Бухгалтерія на звичайних і керованих формах дозволяє створювати «Рахунок на оплату покупця», «Реалізація товарів і послуг». Інші 1С | BAS (НЕ БУХГАЛТЕРІЯ) на звичайних формах дозволяють створити «Замовлення покупця», «Реалізація товарів і послуг». В 1С | BAS Управління невеликою фірмою і Управління середнім бізнесом на керованих формах можливо створити «Замовлення клієнта», «Видаткову накладну». Для 1С | BAS Управління торгівлею, Управління підприємством, Управління виробничим підприємством можливо створити «Замовлення клієнта» и «Реалізація товарів і послуг»:

../../_images/operator_instruction_09n.jpg

2.3 Користувач

Розділ в якому користувач може вибрати шлях локального сховища, в якому будуть зберігатися вхідні / вихідні ЮЗД документи, а також логи роботи «ERP Connector PRO» (аналіз документообігу). Поля Склад і Підрозділ також заповнюються для зручності користувача:

../../_images/operator_instruction_13.jpg

Проставлена відмітка в налаштуваннях «Тестовий режим» - додатково при відправці документа направляє його в розділ «Чернетки» (містить створені, але ще не відправлені документи) - такі налаштування дозволяють співробітнику (наприклад недосвідченому чи без ЕЦП) створювати документи, а безпосередньою перевіркою/відправкою вже займається бухгалтер/керівник чи інший відповідальний співробітник.

Також у даному розділі можливо зберігати налаштування користувача у файл для подальшого перенесення їх для іншого користувача:

../../_images/operator_instruction_28.jpg

Кнопка «Зберегти налаштування» відповідає за збереження налаштувань користувача у файли config.txt та UserSettings.txt у вибраному каталозі; вікно вибору каталогу відкривається після натискання на кнопку.

Кнопка «Завантажити налаштування» відповідає за завантаження вище зазначених файлів, для налаштування поточного користувача. Після натискання на кнопку, відкриється вікно вибору файлу.

Увага

Файли налаштувань потрібно завантажувати по черзі. Перенесення налаштувань можливо здійснювати лише в межах однієї конфігурації та бази даних.

Проставлена відмітка в налаштуваннях «Розширений режим для оператора» додає на панель новий розділ «Оператор». Дана кнопка відповідає за розширений режим роботи.

2.4 ЕЦП

Розділ настройки електронно-цифрового підпису і печатки (ЕЦП), в якому зазначаються сертифікати ДФС (знаходяться у вільному доступі) і EDIN (надається співробітником компанії):

../../_images/operator_instruction_14n.jpg

У таблицю через кнопку «Додати» можливо вности або шляхи до ключів бухгалтера і печатки для організацій, за якими планується вивантаження юридично значущих документів або вказати токен (НКІ). Якщо вказано шлях до файлу (ключа) і токену, то пріоритет надається файлу. Налаштування для токену («Тип пристрою» та «Пристрій» (серійний номер часто вказується на фізичному носії)) можливо вибрати зі списку або скористатись автоматичним підбором налаштувань.

Також ключі можливо додавати окремо за підтипами документів, для цього потрібно «Додати» новий рядок налаштувань і заповнити відповідну колонку з підтипом документа і у випадаючому списку вибрати з переліку потрібний підтип. При цьому основний тип має бути порожнім:

../../_images/operator_instruction_29.jpg

Кнопка «Заповнити за замовчуванням» додає два порожні рядки для налаштування ключів для основних типів документів:

../../_images/operator_instruction_30.jpg

Примітка

При використанні окремих ключів для підтипів документів налаштування основних типів документів завжди має бути заповнено. Тобто має бути окремо рядок для комерційних документів і окремо для податкових.

За підпис документів без використання ключа печатки відповідає відмітка «Не використовувати печатку».

../../_images/operator_instruction_31.jpg

Важливо

Деякі оператори АЦСК розділяють розділяють ЕЦП на «ключ печатки» та «ключ печатки для шифрування». В такому випадку потрібно вносити в налаштування три ключа. «Ключ печатки для шифрування» використовується лише при відправці «Податкової накладної».

При вивантаженні юридично значущих документів паролі можливо вносити або до таблиці, або «ERP Connector PRO» відобразить вікно для їх внесення перед початком підписання. Кнопка «Перевірити ЕЦП» дозволяє перевірити коректність введених даних ключів і паролів перед початком підписання. «ERP Connector PRO» дозволяє зберігати будь-яку кількість наборів ключів, але на момент підписання по одній організації і типу документа необхідно вибрати (встановити прапорець в колонці «Вибрати») тільки одну пару ключів.

При виявленні помилки при перевірці потрібно повторно ввести пароль:

../../_images/operator_instruction_15.jpg

При кожній перевірці ключа у вікні повідомлень відображається опис результату виконаної перевірки.