API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу «ЕТТН» направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization/hash

Авторизація

GET

/api/auth_check

Перевірка активності сесії

Робота з іншими документами сервісу «ЕТТН»

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/ettn/eds/doc/attachment

Створення вкладення до документа

GET

/api/ettn/eds/doc/attachment

Отримання вкладення документа сервісу «ЕТТН»

DELETE

/api/ettn/eds/doc/attachment

Видалення вкладення документа сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/booking

Створення/редагування чернетки «Заявка на транспортування»

POST

/api/ettn/eds/booking/confirmation

Створення/редагування чернетки «Підтвердження транспортування»

POST

/api/ettn/eds/acceptance

Створення/редагування чернетки «Акта приймання-передавання»

POST

/api/ettn/eds/discrepancy

Створення/редагування чернетки «Акта розбіжностей»

POST

/api/ettn/eds/completion

Створення/редагування чернетки «Акта виконаних робіт»

PATCH

/api/ettn/eds/doc/from_draft

Створення документу еТТН на основі чернетки, створеної контрагентом

PATCH

/api/ettn/eds/doc/send

Відправка документа сервісу «ЕТТН» з Чернеток

PATCH

/api/ettn/eds/docs

Видалення документів сервісу «ЕТТН» з «Чернеток»

PATCH

/api/ettn/eds/doc/clone

Створити копію документа сервісу «ЕТТН» / Замінити документ е-ТТН

GET

/api/ettn/eds/doc

Отримання документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/chain

Отримання ланцюжка документів сервісу «ЕТТН» по id ланцюжка чи id документа

GET

/api/ettn/eds/doc/body

Отримання тіла документа сервісу «ЕТТН» в json форматі

GET

/api/ettn/eds/doc/signers

Отримання даних підписантів документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/doc/links

Отримання пов’язаних документів сервісу «ETTN»

GET

/api/ettn/eds/doc/xml/ticket

Отримання даних документа сервісу «ЕТТН» для підписання

GET

/api/ettn/eds/doc/tickets

Отримання всіх квитанцій вказаного документа

PATCH

/api/ettn/eds/doc/confirm

Підтвердити документ сервісу «ЕТТН»

PUT

/api/ettn/eds/doc/reject

Відмовити в підписанні документа сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/chains/search

Отримання списку ланцюжків документів сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/docs/search

Отримання списку документів сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/doc/xml/sign

Підписання даних сервісу «ЕТТН»

PATCH

/api/ettn/eds/chains/archive

Заархівувати всі документи у вказаному ланцюжку

POST

/api/ettn/eds/doc/comment

Додати коментар до документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/doc/comments

Отримання коментарів до документу сервісу «ЕТТН»