API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу «ЕТТН» направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization/hash

Авторизація

Робота з іншими документами сервісу «ЕТТН»

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/ettn/eds/doc/attachment

Створення вкладення до документа

GET

/api/ettn/eds/doc/attachment

Отримання вкладення документа сервісу «ЕТТН»

DELETE

/api/ettn/eds/doc/attachment

Видалення вкладення документа сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/booking

Створення/редагування чернетки «Заявка на транспортування»

POST

/api/ettn/eds/booking/confirmation

Створення/редагування чернетки «Підтвердження транспортування»

POST

/api/ettn/eds/acceptance

Створення/редагування чернетки «Акта приймання-передавання»

POST

/api/ettn/eds/discrepancy

Створення/редагування чернетки «Акта розбіжностей»

POST

/api/ettn/eds/completion

Створення/редагування чернетки «Акта виконаних робіт»

PATCH

/api/ettn/eds/doc/from_draft

Створення документу еТТН на основі чернетки, створеної контрагентом

PATCH

/api/ettn/eds/doc/send

Відправка документа сервісу «ЕТТН» з Чернеток

PATCH

/api/ettn/eds/docs

Видалення документів сервісу «ЕТТН» з «Чернеток»

PATCH

/api/ettn/eds/doc/clone

Створити копію документа сервісу «ЕТТН» / Замінити документ е-ТТН

GET

/api/ettn/eds/doc

Отримання документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/chain

Отримання ланцюжка документів сервісу «ЕТТН» по id ланцюжка чи id документа

GET

/api/ettn/eds/doc/body

Отримання тіла документа сервісу «ЕТТН» в json форматі

GET

/api/ettn/eds/doc/signers

Отримання даних підписантів документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/doc/links

Отримання пов’язаних документів сервісу «ETTN»

GET

/api/ettn/eds/doc/xml/ticket

Отримання даних документа сервісу «ЕТТН» для підписання

GET

/api/ettn/eds/doc/tickets

Отримання всіх квитанцій вказаного документа

PATCH

/api/ettn/eds/doc/confirm

Підтвердити документ сервісу «ЕТТН»

PUT

/api/ettn/eds/doc/reject

Відмовити в підписанні документа сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/chains/search

Отримання списку ланцюжків документів сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/docs/search

Отримання списку документів сервісу «ЕТТН»

POST

/api/ettn/eds/doc/xml/sign

Підписання даних сервісу «ЕТТН»

PATCH

/api/ettn/eds/chains/archive

Заархівувати всі документи у вказаному ланцюжку

POST

/api/ettn/eds/doc/comment

Додати коментар до документа сервісу «ЕТТН»

GET

/api/ettn/eds/doc/comments

Отримання коментарів до документу сервісу «ЕТТН»

Робота з довідниками

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/oas/v2/exdata

Отримання даних компанії, співробітників, адрес з довідників сервісу «ЕТТН»

GET

/api/oas/v2/company/search

Отримання даних про компанію за назвою / ІНН / ЄДРПОУ

GET

/api/oas/v2/company/employees/search

Отримання даних співробіника компанії за прізвищем / ІПН / номером посвідчення водія

GET

/api/oas/v2/company/addresses/search

Отримання адреси з довідника компанії за назвою / містом / вулицею / кодом КОАТУУ / кодом КАТОТТГ

GET

/api/oas/v2/katottg/search

Отримання данних КАТОТТГ за кодом / назвою населеного пункту

GET

/api/oas/v2/company

Отримання даних про компанію по ідентифікатору компанії

GET

/api/oas/invitation

Отримання запрошення для незареєстрованого користувача в сервісі ЕТТН

PUT

/api/oas/v2/employee

Створення співробітника

PUT

/api/oas/v2/employee/join/company

Приєднання/від’єднання співробітника до/від компанії

PUT

/api/oas/v2/employee/update

Оновлення даних співробітника


Опис помилок сервісу «ЕТТН» v2

Код відповіді

Текст помилки

Індекс

Опис

400

SETUP_DOC_NUMBER_ERROR

ERR_TTN-1

Setup document number [%s]

Заповніть номер документу [%s]

400

SETUP_DOC_DATE_ERROR

ERR_TTN-2

Setup document date [%s]

Заповніть дату документу [%s]

400

SETUP_ETTN_REF_ERROR

ERR_TTN-3

Setup reference to ettn

Заповніть посилання на ТТН

400

EMPTY_GLN_FIELD_ERROR

ERR_TTN-4

[%s] is not filled in gln [%s]

[%s] не заповнено в gln [%s]

400

TRADE_PARTY_ID_NOT_FILED_ERROR

ERR_TTN-5

Field [id.value] in trade party for role [%s] is not filled

Поле [id.value] учасника ролі [%s] не заповнено

400

EMPTY_FIELD_ERROR

ERR_TTN-6

field [%s] is not filled

Поле [%s] не заповнене

400

UNKNOWN_INITIATOR_ERROR

ERR_TTN-7

Unknown initiator

Невідомий ініціатор

400

UNKNOWN_CARRIER_ERROR

ERR_TTN-8

Unknown carrier

Невідомий перевізник

400

UNKNOWN_UNLOAD_STORAGE

ERR_TTN-9

Unknown unload storage

Невідомий склад розвантаження

400

UNKNOWN_LOAD_STORAGE

ERR_TTN-10

Unknown load storage

Невідомий склад навантаження

400

UNKNOWN_CONSIGNOR_ERROR

ERR_TTN-11

Unknown consignor

Невідомий вантажовідправник

400

UNKNOWN_CONSIGNEE_ERROR

ERR_TTN-12

Unknown consignee

Невідомий вантажоотримувач

400

UNKNOWN_CUSTOMER_ERROR

ERR_TTN-13

Unknown customer

Невідомий замовний

400

UNKNOWN_NEW_CONSIGNEE_ERROR

ERR_TTN-14

Unknown new consignee

Невідомий новий вантажоотримувач

400

UNKNOWN_NEW_CARRIER_ERROR

ERR_TTN-15

Unknown new carrier

Невідомий новий перевізник

400

UNKNOWN_DRIVER_ERROR

ERR_TTN-16

Unknown driver

Невідомий водій

400

UNKNOWN_NEW_DRIVER_ERROR

ERR_TTN-17

Unknown new driver

Невідомий новий водій

400

UNKNOWN_INITIATOR_GLN_ERROR

ERR_TTN-18

Unknown initiator gln [%s]

Невідомий ініціатор gln [%s]

400

DETERMINE_GLN_ERROR

ERR_TTN-19

Failed to determine gln for trade party [%s]

Не вдалося визначити gln для учасника [%s]

400

DETERMINE_DRIVER_GLN_ERROR

ERR_TTN-20

Failed to determine gln for driver [%s]

Не вдалося визначити gln для водія [%s]

400

DETERMINE_TRADE_PARTY_ERROR

ERR_TTN-21

Failed to determine trading party for gln [%s]

Не вдалося визначити учасника для gln [%s]

400

GLN_TRADEPARTY_ERROR

ERR_TTN-22

Unknown gln [%s] for tradeParty with role: [%s], and name [%s]

Невідомий gln [%s] для учасника з роллю: [%s] і назвою [%s]

400

IS_NOT_DRIVER_GLN_ERROR

ERR_TTN-23

gln [%s] is not driver gln

gln [%s] не є gln-ом водія

400

INCORRECT_DRIVER_TIN

ERR_TTN-24

Incorrect driver TIN in field [taxRegistration.id], expected [%s]

Неправильний ІПН водія в полі [taxRegistration.id], очікується [%s]

400

EDRPOU_MISMATCH

ERR_TTN-25

Edrpou [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

ЄДРПОУ [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

TIN_MISMATCH

ERR_TTN-26

TIN [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

ІПН [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

PARENT_ETTN_NOT_FOUND_ERROR

ERR_TTN-27

Parent ettn not found

Документ підстава (ТТН) не знайдено

400

PARENT_STORAGE_DELIVERY_DOC_FOUND_ERROR

ERR_TTN-28

Parent storage delivery doc not found

Документ підстава (акт розвантаження на проміжному складі) не знайдено

400

PARENT_ETTN_STATUS_ERROR

ERR_TTN-29

Parent TTN has incorrect status

Документ підстава (ТТН) має некоректний статус

400

ETTN_ONSTORAGE_ERROR

ERR_TTN-30

TTN status «ONSTORAGE» can be changed automatically only after the completion of the life cycle of the storage pick up act or the stop TTN act

Статус ТТН «ONSTORAGE» може бути змінено автоматично лише після завершення життєвого циклу акта завантаження на складі або акту зупинки ТТН

400

ACT_IN_PROCESS_ERROR

ERR_TTN-31

Work with TTN is temporarily unavailable. Due to the unfinished process of working with the act [%s] to this TTN. Wait for the completion of work on it.

Робота з ТТН тимчасово недоступна. У зв’язку з незавершеним процесом роботи з актом [%s] до цієї ТТН. Дочекайтеся завершення роботи над ним.

400

WAITING_FOR_TTN_UPDATE_ERROR

ERR_TTN-32

We have already created a new transaction for TTN. Please use API method GET, "/api/eds/doc/ettn/body" for receiving this new transaction.

Ми вже створили нову транзакцію для ТТН. Будь ласка, використовуйте метод API GET, "/api/eds/doc/ettn/body" для отримання цієї нової транзакції.

400

KEY_BLOCKED_ERROR

ERR_TTN-33

Key blocked. EDRPOU/TIN mismatch.

Ключ заблоковано. Невідповідність ЄДРПОУ/ІПН.

400

CONTENT_FOR_SIGN_IS_NOT_CREATED_ERROR

ERR_TTN-34

No signature content created. Resave document

Вміст для підписання не створено. Збережіть документ повторно

400

SIGN_HASH_ERROR

ERR_TTN-35

sign_hash is broken, resave document

невідповідний sign_hash, повторно збережіть документ

400

ONLY_SIGNED_STAMP_ERROR

ERR_TTN-36

The document cannot be signed only with the stamp. Sign the document with your signature.

Документ не може бути підписаний лише печаткою. Підпишіть документ своїм підписом.

400

INCORRECT_CONTENT_TYPE_ERROR

ERR_TTN-37

Setup correct content type in request. Use „application/json“ or „application/xml“

Вкажіть content type в запиті. Використовуйте «application/json» або «application/xml».

400

ACTION_NOT_AVAILABLE

ERR_TTN-38

Action not available.

Дія недоступна.

400

DOCUMENT_NOT_FOUND_ERROR

ERR_TTN-39

Document not found

Документ не знайдено

400

TICKET_NOT_FOUND_ERROR

ERR_TTN-40

The required ticket was not found

Необхідна квитанція не знайдена

400

ROLE_MISMATCH_ERROR

ERR_TTN-41

The company role specified in the URL parameter does not match the role of this company in the document structure

Вказана в URL-параметрі роль компанії не відповідає ролі цієї компанії в структурі документа

400

UNSUPPORTED_DOC_TYPE_ERROR

ERR_TTN-42

Unknown or unsupported doc type.

Невідомий або непідтримуваний тип документа.

400

MINTRANS_STATUS_ERROR

ERR_TTN-43

Mintrans status error. expected: [%s], actual: [%s]

Невідповідність статусу від Мінтранс. Очікуваний [%s], фактичний [%s].

400

INITIATOR_ROLE_ERROR

ERR_TTN-44

Invalid initiator role

Некоректна роль ініціатора

400

TTN_ACT_INP_ROCESS_ERROR

ERR_TTN-45

Act for TTN is in process

Присутній незавершенний акт до ТТН

400

TEMPLATE_DOC_UUID_PARAMS_ERROR

ERR_TTN-46

"template_doc_uuid" and "doc_uuid" parameters cannot be set at the same time

Параметри "template_doc_uuid" і "doc_uuid" не можна встановити одночасно

400

INCORRECT_DOC_STATUS

ERR_TTN-47

Incorrect doc status

Неправильний статус документа

400

UNSUPPORTED_ROLE_CODE

ERR_TTN-48

Unknown or unsupported role_code [%s]

Невідомий або непідтримуваний role_code [%s]

400

UNSUPPORTED_FORMAT_ERROR

ERR_TTN-49

Unsupported format [%s]

Непідтримуваний формат [%s]

400

UNSUPPORTED_RESPONSE_TYPE_ERROR

ERR_TTN-50

Unsupported response_type [%s]

Непідтримуваний response_type [%s]

400

INCORRECT_SUBSTATUS_ERROR

ERR_TTN-51

Detect sub_status error. Current sub_status: [%s]

Некорекнтий сабстатус. Поточний сабстатус: [%s]

400

ACT_IS_COMPLETED_ERROR

ERR_TTN-52

Act is completed

Акт завершено

400

DELIVERY_COMPLETED_ERROR

ERR_TTN-53

Delivery is completed

Поставку завершено

400

ATTACHMENT_TYPE_ERROR

ERR_TTN-54

Incorrect attachment type: [%s] one of: [%s] expected

Неправильний тип вкладення: очікується [%s] один із: [%s].

400

ATTACHMENT_FILE_TYPE_ERROR

ERR_TTN-55

Unsupported file type [%s]

Непідтримуваний тип файлу [%s].

400

ATTACHMENT_FILE_COUNT_ERROR

ERR_TTN-56

Expected 1 file in multipart/form data

Очікується 1 файл у multipart/form data

400

ATTACHMENT_NOT_FOUND_ERROR

ERR_TTN-57

Attachment not found

Вкладення не знайдено

400

PARENT_DOC_PARTICIPANTS_MISMATCHED

ERR_TTN-58

The list of participants in the basis document does not correspond to the list of participants in the current document

Перелік учасників документа підстави не відповідає переліку учасників поточного документа

400

MINTRANS_ERROR

ERR_TTN-59

MINTRANS_ERROR: [%s]

Помилка від Мінтранс: [%s]

400

FAIL_TO_PARSE_CONTENT

ERR_TTN-60

Fail to parse content in field [%s]

Не вдалося опрацювати контент у полі [%s]

400

INVALID_SIGN_FORMAT_ERROR

ERR_TTN-61

INVALID_SIGN_FORMAT, CADES_X_LONG is expected

Некоректний форма підпису, допустимий лише CADES_X_LONG

400

GLN_ADDRESS_NOT_FOUND

ERR_TTN-62

Gln for address [%s] not found

Не вдалося визначити gln для адреси [%s]

400

KATOTTG_MISMATCH

ERR_TTN-63

katottg [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

катоттг [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

SIGN_CONTAINER_IS_EMPTY

ERR_TTN-64

Signs not found

В документі відсутні підписи

400

XSD_VALIDATION_ERROR

ERR_TTN-65

xsd validation error: [%s]

Помилка при валідації за xsd: [%s]

400

APPLICATION_XML_CONTENT_TYPE_EXPECTED

ERR_TTN-66

Setup correct content type in request. Use „application/xml“

Вкажіть content type в запиті. Використовуйте «application/xml».

400

XML_BODY_IS_NOT_CANONICAL

ERR_TTN-67

xml body is not canonical or invalid

xml тіло не канонізоване або некоректне

400

DOCUMENT_VALIDATION_ERROR

ERR_TTN-68

Validation document errors: [%s]

Документ містить помилки: [%s]

400

DOCUMENT_XSD_VALIDATION_ERROR

ERR_TTN-69

XSD Validation document error: [%s]

Помилка валідації документа за XSD: [%s]

400

DRIVER_RESP_PERSON_NTO_FOUND

ERR_TTN-70

No person with the driver’s TIN was found among the responsible persons of the carrier

Серед відповідальних осіб перевізника не знайдено особу з ІПН водія

400

EMPTY_LINK_DOC_LIST

ERR_TTN-72

empty link doc list

Порожній список документів

400

LINK_DOCS_LIMIT_EXCEEDED

ERR_TTN-73

The limit of the number of linked documents has been exceeded. Limit: [%s], 1

Перевищено ліміт кількості пов’язаних документів. Ліміт: [%s], 1

400

INCORRECT_LINKED_DOC_UUID_LIST

ERR_TTN-74

Incorrect list uuid of documents

Некоректний список uuid-ів документів

400

INCORRECT_LINK_DOCS_DATA

ERR_TTN-75

Errors found when checking documents: [%s], 1

Знайдені помилки при перевірці документів: [%s], 1

400

SIGN_ERROR

ERR_TTN-76

Signs is invalid: [%s], 1

Помилка при перевірці підпису: [%s], 1

400

SIGN_EDRPOU_MISMATCH_COMPANY_EDRPOU

ERR_TTN-77

EDRPOU from sign: [%s] is not equals gln EDRPOU: [%s], 2

ЄДРПОУ з підписа: [%s] не відповідає ЄДРПОУ з глн: [%s], 2

400

ERR_TTN-78

It is not possible to generate a new bill of lading with the same data of ORDER_NO, ORDER_DATE, DELIVERY_NOTE_NO, DELIVERY_NOTE_DATEaccording to the settings of the consignee

Неможливо створити нову накладну з тими самими даними ORDER_NO, ORDER_DATE, DELIVERY_NOTE_NO, DELIVERY_NOTE_DATEвідповідно до налаштувань одержувача

400

ERR_TTN-79

Unknown performer

Невідомий виконавець

400

ERR_TTN-80

Key blocked. Key is not on secure media

Ключ заблоковано. Ключ знаходиться на незахищеному носії

400

ERR_TTN-82

Key blocked. Signer position is required

Ключ заблоковано. Наявність посади підписанта обов’язкова

400

ERR_TTN-83

Company not found by code: [%s], companyCode

За кодом [%s] компанія не знайдена, companyCode

400

ERR_TTN-84

Document body not found or not created, try to resave document

Тіло документа не знайдено або ще не створено, спробуйте повторно зберегти документ

400

ERR_TTN-85

Setup url params: [%s], params

Вкажіть url-параметри: [%s], params

400

ERR_TTN-86

Request body is empty or invalid

Тіло запиту порожнє або некоректне

400

ERR_TTN-88

Document is not signed

Документ не підписаний

400

ERR_TTN-89

Completed doc [%s] for parent eTTN already exists

Для документа підстави (ТТН) вже зареєстровано документ: [%s]

400

ERR_TTN-90

Unsupported status [%s], one of [%s] is expected

Некоректний статус [%s]. Очікується один з наступних: [%s]

400

ERR_TTN-91

Confirm document error

Помилка при підтвердження документа

400

ERR_TTN-92

Reject document error

Помилка при відхиленні документа

400

ERR_TTN-93

Company not found for this user

Не знайдено компанію для поточного юзера

400

ERR_TTN-94

No supported documents

Відсутні підтримувані документи

400

ERR_TTN-95

Invalid format of transport id, only Latin uppercase letters and numbers are expected.

Некоректний формат транспортного засобу, очікуються лише латинські великі літери та цифри.

400

ERR_TTN-96

Some link docs has incorrect status

Деякі пов’язані документи знаходяться в некоректному статусі.

400

ERR_TTN-97

Katottg code for [%s] is required

КАТОТТГ для адреси [%s] є обов’язковим

400

ERR_TTN-98

Rejection unavailable after carrier signing

Відхилення неможливе після підписання перевізником

400

ERR_TTN-99

The signature is not available according to the recipient’s requirements

Підпис недоступний відповідно до вимог одержувача

400

ERR_TTN-100

It is not possible to create / send a new transaction to a document in Draft status

Неможливо створити / відправити нову транзакцію до документа в статусі Чернетка

400

ERR_TTN-101

Дія недоступна для поточної ролі учасника

Action not available for current party role

400

ERR_TTN-102

The action is not available for a document in draft status

Дія недоступна для документа в статусі чернетка

500

Internal server error: sd898sdf63

Виникає в разі неможливості опрацювати запит (рекомендуємо звернутись до нашої технічної підтримки: support@edin.ua)


Загальні помилки при роботі з API (всі сервіси EDIN)

Код відповіді

Індекс помилки

Текст помилки

Опис

400

ERR_CMN-1

Parameter(s) [%s] is(are) required

Параметр(и) [%s] є обов’язковим(и)

Помилка виникає, якщо не передати обовязковий url-параметр (наприклад, doc_uuid)

400

ERR_CMN-2

Unknown or unsupported %s [%s]

Непідтримуваний %s [%s]

Помилка виникає, якщо вказаний параметр не підтримується (наприклад, передавати response_type=xml, але доступні тільки - file, base64, bytes)

400

ERR_CMN-3

Parameter [%s] must have format format: [%s]

Параметер [%s] повинен мати формат: [%s]

Помилка виникає, коли клієнт в url параметрі передав значення, в форматі, що не підтимується

400

ERR_CMN-4

Incorrect Content-Type in request, one of [%s] is expected

Некоректний Content-Type. Очікується один з наступних:

400

ERR_CMN-5

Unsupported method [%s]

Непідтримуваний метод [%s]

400

ERR_CMN-6

Expected [%s] file(s) in multipart/form data

Очікується [%s] файл(и)ів у multipart/form data

400

ERR_CMN-7

Request body is empty

Тіло запиту порожнє

400

ERR_CMN-7

Unknown gln: [%s]

Невідомий gln: [%s]

400

ERR_CMN-8

Supported not more [%s] files per request

Підтримується не більше [%s] файлів на запит

400

ERR_CMN-9

Exceeded max file name length

Перевищено максимальну довжину імені файлу

400

ERR_CMN-10

Exceeded max file size - [%s]

Перевищено максимальний розмір файлу - [%s]

400

ERR_CMN-11

Action not available, reason - [%s]

Дія не доступна, причина - [%s]

Помилка виникає в різних випадках, наприклад, коли відправник документа CONDRA хоче її прийняти, але це може зробити тільки отримувач документа

400

ERR_CMN-12

Document with identifier [%s] not found

Документ з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-12

Chain with identifier [%s] not found

Ланцюг з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-13

Attachment with identifier [%s] not found

Вкладення з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-14

Ticket not found

Квитанцію не знайдено

400

ERR_CMN-15

Package with identifier [%s] not found

Пакет з ідентифікатором [%s] не знайдено

400

ERR_CMN-16

Incorrect format of field’s value

Некоректний формат значення поля

400

ERR_CMN-17

error

Помилка в роботі процедури (БД)

400

ERR_CMN-18

Error occurred while retrieving information about the signer:

Помилка при отриманні інформації про підписанта:

400

ERR_CMN-19

Document body already exist

Тіло документа вже існує

Дублювання тіла документа

400

ERR_CMN-20

Transformer for document type [%s] not found

Перетворювач для типу документа [%s] не знайдено

Не вдалось знайти компонент для перетворення xml в json / json в xml і т.д.

400

ERR_CMN-21

Transforming error

Помилка перетворення

Помилка при перетворенні, наприклад: при перетворенні xml в json, коли xml не відповідає специфікації документа

400

ERR_CMN-22

Malformed JSON

Невірно сформований JSON

Неправильні дані / некоректний формат в полі json

400

ERR_CMN-23

ZIP format error:

Невірний формат ZIP:

400

ERR_CMN-24

UUID format error:

Невірний формат UUID:

400

ERR_CMN-25

Expected non-empty list of uuids

Cписок uuid не може бути пустим

400

ERR_CMN-26

The size of the list cannot be more than [%s]

Розмір списку не може перевищувати [%s]

400

ERR_CMN-27

The data is not signed or contains an incorrect signature

Дані не підписані або містять некорректний підпис

400

ERR_CMN-28

Content from request does not match original content, actual_hash:[%s] request_hash:[%s]

Контент запиту не відповідає оригінальному контенту, actual_hash:[%s] request_hash:[%s]

400

ERR_CMN-29

GLN from request [%s] should match sender’s GLN from body [%s]

GLN із запиту [%s] має збігатися з GLN відправника з тіла [%s]

400

ERR_CMN-30

The requested data was not found

Запитувані дані не знайдені

400

ERR_CMN-31

Field [%s] in request body is empty or invalid

Поле [%s] в тілі запиту порожнє або має недопустиме значення

400

ERR_CMN-32

Part [%s] in multipart/form-data is required

Частина [%s] в multipart/form-data є обов’язковою

400

ERR_CMN-32

File [%s] in multipart/form-data not found

Файл [%s] в multipart/form-data не знайдено

400

ERR_CMN-32

Field [%s] in post data is required

Поле [%s] в post data запиту не знайдено

400

ERR_CMN-33

At least one of parameters [%s] required

Необхідний принаймні один із параметрів [%s].

400

ERR_CMN-34

Unsupported parameter[%s]

Непідтримуваний параметр [%s].

Код помилки

Опис

Рекомендовані дії

500

Не класифікована помилка

У випадку, якщо Ви отримали у тілі відповіді подібний текст “Internal Server Error. Channel ID: 45b696af”, то зверніться за допомогою до нашої тех. підтримки. Якщо Ви отримали інший текст помилки, то прочитайте її і спробуйте зрозуміти. В багатьох випадках, проблема буде описана.

502

Сервер не відповідає

Перевірте ваше інтернет з’єднання. Якщо все гаразд, то спробуйте повторити раніше надісланий запит.

504

Тайм-аут отримання відповіді з сервера

У випадку надсилання запиту, що змінює дані (наприклад, підписання документа) ми рекомендуємо перевіряти виконання попереднього запиту (наприклад, чи був доданий підпис). З затримкою в 5 секунд надішліть запит для перевірки виконання Вашого попереднього запиту. Якщо Ваш попередній запит не виконався з будь-яких причин, повторіть його.

520

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

521

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

522

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

523

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

524

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

525

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.

526

Сервісна помилка

Запит не був опрацьований нашими серверами. З затримкою в 5 секунд, повторіть Ваш запит.