Отримання вкладення документа сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/attachment?doc_uuid=b48aae9a-003a-453f-a40d-46d90181cdc7&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&type=list

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

type (обов’язково) String - тип вкладення; можливі значення:

  • bytes - вкладення в вигляді набору байтів;

  • list - вкладення в json вигляді (масив);

  • file - вкладення-файл

attach_id (обов’язково) long - ідентифікатор вкладення (використовується тільки при type=bytes чи type=file)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json or application/octet-stream

RESPONSE

В тілі відповіді передається вкладення до документа сервісу «ЕТТН» (в вигляді набору байтів при type=bytes, файлу при type=file чи в json вигляді при type=list (масив об’єктів XDocAttachment)).