Приєднання/від’єднання співробітника до/від компанії

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

PUT

URL запиту

/api/oas/v2/employee/join/company?company_uuid={{company_uuid}}&employee_uuid={{employee_uuid}}&type=link|unlink

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії;

employee_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор співробітника;

type (обов’язково) String - тип дії:

  • link - приєднати співробітника до компанії;

  • unlink - від’єднати співробітника від компанії

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

Код сервера 200 (ok). В разі виникнення помилки рекомендуємо скористатись методом створення співробітника.