Отримання тіла документа сервісу «ЕТТН» в json форматі

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/body?doc_uuid=13891ca1-76ff-40a6-927b-98db9444d3bf&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&body_type=json

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

body_type (опціонально) String - тип тіла документа; можливі значення:

 • content - base64 контенту без підписів/печаток;

 • json - json документа;

 • sign - base64 тіло підпису;

 • stamp - base64 тіло печатки;

 • crypted - шифровані вихідні дані;

 • positions - товарні позиції

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

У тілі відповідь передається тіло документа сервісу «ЕТТН»:

 • ETTN - для документа ЕТТН

 • BOOKING - для документа Заявка на транспортування

 • BOOKINGCONFIRMATION - для документа Підтвердження транспортування

 • TRANSHIPMENT - для документа Акт перевантаження товарів

 • ACCEPTANCE - для документа Акт приймання-передавання

 • DISCREPANCY - для документа Акт розбіжностей

 • COMPLETION - для документа Акт виконаних робіт