«Заявка на транспортування»

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта BOOKING

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт BOOKING

DECLARHEAD

О

BKHEAD

об’єкт; складовий номер документа

DECLARBODY

О

BKBODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта BKBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт BKBODY

HNUM

О

String

номер документа

HFILL

О

String (YYYY-MM-DD)

дата документа

R01G10S

О

String

вид перевезень; доступні значення: - покілометровий тариф - погодинний тариф - відрядний тариф - централізоване перевезення - внутрішньоміське - приміське - міжміське - міжнародне перевезення

R02G11S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ для юр. осіб чи ІНН для фіз. осіб) автомобільного перевізника

R02G1S

О

String

найменування автомобільного перевізника

R02G12S

О

String

адреса автомобільного перевізника

R02G21S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) замовника

R02G2S

О

String

найменування замовника

R02G22S

О

String

адреса замовника

HTIN

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажовідправника

HNAME

О

String

повне найменування вантажовідправника

HLOC

О

String

місцезнаходження вантажовідправника

R03G10S

О

String

номер договору

R03G11S

О/Н

String

дата договору; поле обов’язкове до заповнення при наявності R03G10S

R04G1S

О

double

маса брутто; кг

R05G1S

Н

String

температурні вимоги

R06G1S

Н

double

кількість місць

R07G1S

Н

String

необхідний вид транспорту

R08G1S

О/Н

String(формат 0.00)

вартість перевезення без ПДВ; поле обов’язкове до заповнення при R08G14S=fixed

R08G12S

Н

String

ставка ПДВ; допустимі значення:

  • 0

  • 7

  • 20

R08G13S

О/Н

String(формат 0.00)

загальна вартість перевезення (вартість перевезення з ПДВ); поле обов’язкове до заповнення при R08G14S=fixed

R08G14S

Н

String

спосіб тарифікації; допустимі значення:

  • fixed (фіксована вартість)

  • distance (за кілометраж)

  • weight (за тоннаж)

R09G1S

О/Н

double

Загальна відстань перевезення (сумарний кілометраж на перевезення в табличній частині); поле обов’язкове при R08G14S=distance

R010G1S

Н

String

найменування вантажу (тут враховується загальний характер вантажу)

R011G1S

Н

String

додаткова інформація

T4RXXXXG11S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажоодержувача

T4RXXXXG12S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: найменування вантажоодержувача

T4RXXXXG13S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: адреса вантажоодержувача

T4RXXXXG21S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: адреса пункту навантаження

T4RXXXXG22S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: код пункту навантаження за КОАТУУ

T4RXXXXG23S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: дата навантаження

T4RXXXXG24S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: час навантаження

T4RXXXXG25S

Н

List<RXXType>

масив; таблична частина: контактна особа для навантаження

T4RXXXXG26S

Н

List<RXXType>

масив; таблична частина: контактний телефон для навантаження

T4RXXXXG31S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: адреса пункту розвантаження

T4RXXXXG32S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: код пункту розвантаження за КОАТУУ

T4RXXXXG33S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: дата розвантаження

T4RXXXXG34S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: час розвантаження

T4RXXXXG35S

Н

List<RXXType>

масив; таблична частина: контактна особа для розвантаження

T4RXXXXG36S

Н

List<RXXType>

масив; таблична частина: контактний телефон для розвантаження

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта BKHEAD

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт BKHEAD

C_DOC

О

String

код документа («EVD»)

C_DOC_SUB

О

String

підтип документа («003»)

C_DOC_VER

О

String

номер версії документа («01»)

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта RXXType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт RXXType

ROWNUM

String

номер рядка

message

String

повідомлення