«Електронна товарно-транспортна накладна» (е-ТТН) - Підписано Вантажовідправником

Таблиця 1 - Специфікація «Електронної товарно-транспортної накладної», підписаної Вантажовідправником

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Ініціатора - Вантажовідправника (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

стан документу «підписано Вантажовідправником»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

код документа («T01»)

C_DOC_SUB

M

String

підтип документа («001»)

C_DOC_VER

M

String

номер версії документа («02»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Вантажовідправника (початок блоку)

TYPE

M

CORE

Тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

Учасник-підписант (Вантажовідправник)

HFILL

M

String (YYYY-MM-DD)

Дата товарно-транспортної накладної

HNUM

M

String

Номер товарно-транспортної накладної

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання

R01G1S

M

String

Марка автомобіля

R01G11S

O

String

Модель автомобіля

R01G2S

M

String

Реєстраційний номер автомобіля

R01G3S

M

String

Тип автомобіля

R01G4S

M/O

String

Марка причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G12S

O

String

Модель причіпа/напівпричіпа

R01G5S

M/O

String

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G6S

M/O

String

Тип причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G7S

M/O

String

Марка причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G13S

O

String

Модель причіпа/напівпричіпа 2

R01G8S

M/O

String

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G9S

M/O

String

Тип причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G10S

M

String

Вид перевезень

R02G11S

M

String

Ідентифікаційний код Автомобільного перевізника

R02G1S

M

String

Повне найменування / ПІБ Автомобільного перевізника

R02G12S

O

String

Юридична адреса Перевізника

R02G21S

M

String

Ідентифікаційний код Замовника

R02G2S

M

String

Повне найменування / ПІБ Замовника

R02G22S

O

String

Юридична адреса Замовника

R02G3S

M

String

Прізвище Водія

R02G31S

M

String

Ім’я Водія

R02G32S

O

String

По батькові Водія

R02G4S

M

String

Номер посвідчення Водія

DRIVER_ID

M

int(10)

Ідентифікаційний код Водія

HTIN

M

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника

HNAME

M

String

Повне найменування Вантажовідправника

HLOC

M

String

Місцезнаходження Вантажовідправника

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувача

R04G3S

M

String

місцезнаходження вантажоодержувача (Місто, Адреса)

R05G21

M

String

Код КОАТУУ / КАТОТТГ пункту навантаження

R05G2S

M

String

Місцезнаходження пункту навантаження

R05G41

M

String

Код КОАТУУ / КАТОТТГ пункту розвантаження

R05G4S

M

String

Місцезнаходження пункту розвантаження

R012G3S

M

String

Кількість місць (словами)

R013G1

M

double

Маса брутто, кг (цифрами)

R013G2S

M

String

Маса брутто, кг (словами)

R010G3S

M

String

Усього відпущено на загальну суму(словами, з урахуванням ПДВ)

R011G1

M

double

У тому числі ПДВ

R014G1S

M

String

Супровідні документи на вантаж

SEAL_NO

O

String

Номер пломби

TEMPERATURE

O

String

Температурний режим

<T1RXXXXG81S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG81S>

M

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: найменування вантажу (номер контейнера)

<T1RXXXXG82> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG82>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: клас небезпечних речовин

<T1RXXXXG9S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG9S>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: одиниця виміру

<T1RXXXXG10> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG10>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: кількість місць

<T1RXXXXG11> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG11>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: ціна без ПДВ за одиницю (грн)

<T1RXXXXG12> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG12>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ (грн)

<T1RXXXXG13S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG13S>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: вид пакування

<T1RXXXXG14S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG14S>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: документи з вантажем

<T1RXXXXG15> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG15>

M

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: маса брутто (кг)

R001G10

M

double

Усього кількість місць

R001G12

M

double

Усього загальна сума з ПДВ, грн

R08G2

O

double

Маса брутто, кг в пункті навантаження

DATE_ARRIVAL_LOAD

O

String (YYYY-MM-DD)

Дата прибуття

R08G31

O

int

Час прибуття, (год)

R08G32

O

int

Час прибуття, (хв)

DATE_DEPARTURE_LOAD

O

String (YYYY-MM-DD)

Дата вибуття

R08G41

O

int

Час вибуття, (год)

R08G42

O

int

Час вибуття, (хв)

R08G51

O

int

Час простою, (год)

R08G52

O

int

Час простою, (хв)

R017G11S

O

String

Посада відповідальної особи Вантажовідпраника

R017G1S

O

String

П.І.Б. відповідальної особи Вантажовідпраника

DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY

O

Спеціальна охорона вантажу. Прізвище, ім’я, по батькові представника Замовника та документ, згідно з яким він уповноважений супроводжувати вантаж, який підлягає спеціальній охороні. Якщо блок використовується, то обов’язково містить параметри (початок блоку)

FIRST_NAME

M

String

Ім’я особи

LAST_NAME

M

String

Прізвище особи

FATHERS_NAME

M

String

По батькові особи

DOCUMENT_TYPE

M

String

Тип документу

DOCUMENT_ID

M

String

Номер документу

DOCUMENT_DATE

M

String (YYYY-MM-DD)

Дата укладення документу

DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY

Спеціальна охорона вантажу. Прізвище, ім’я, по батькові представника Замовника та документ, згідно з яким він уповноважений супроводжувати вантаж, який підлягає спеціальній охороні (закінчення блоку)

DECLARBODY

Основні реквізити від Вантажовідправника (закінчення блоку)

DECLAREXT

M

Додаткова інформація для учасників перевезення (початок блоку)

EXTENSION

M/O

Додаткова інформація учасника перевезення. Кожен учасник перевезення, який підписує документ зобовʼязаний зберігати набір полів EXTENSION, який був заповнений учасниками раніше. При цьому можна доповнювати DECLAREXT додатковими EXTENSIONS, але не дозволяється видалення. (Початок блоку)

TYPE

O

enum (EMAIL, PHONE, DRFO, DIVISION, FULLNAME, ADDRESS, TOWN, REGION, AREA, KOATUU, GLN, GROUP, AGREEMENT, AGREEMENT_DATE, COMMENT, CONTACT, MILAGE, TRANSPORTATION_REQUEST_NO, TRANSPORTATION_REQUEST_DATE, BARCODE, VENDOR_CODE, URL, QUANTITY, BASE_UOM, BUYER_CODE, UKTZED, PRICE_WITH_VAT, SUM_WITHOUT_VAT, RETURN_TARE, ORDER_NO, ORDER_DATE, DELIVERY_NOTE_NO, DELIVERY_NOTE_DATE, CONTAINER_NO, SEAL_ADD_TYPE, SEAL_ADD_NO, RTP_TYPE, RTP_NAME, RTP_QUANTITY, TRUCK_NUMBER, PACKING_LIST_NO, PACKING_LIST_DATE, NET_WEIGHT, CAR_COLOR, COUNTERPARTY_CODE, DRIVER_PASSPORT, CERTIFICATE_NUMBER, DRIVER_PHONE, BASE_UOM)

тип даних:

 • EMAIL - email,

 • PHONE - номер телефону,

 • DRFO - ідентифікаційний код,

 • DIVISION - Назва філіалу,

 • FULLNAME - Повне ім’я особи,

 • ADDRESS - Адреса,

 • TOWN - Населений пункт,

 • REGION - Район в області,

 • AREA - Область,

 • KOATUU - Код КОАТУУ,

 • GLN - GLN,

 • GROUP - Група користувачів,

 • AGREEMENT - Номер договору,

 • AGREEMENT_DATE - Дата договору,

 • COMMENT - Текстове поле,

 • CONTACT - Контактна інформація,

 • MILAGE - Кілометраж,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_NO - Номер заявки на перевезення,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_DATE - Дата заявки на перевезення,

 • BARCODE - Штрих-код товару,

 • VENDOR_CODE - Артикул товару,

 • URL - Посилання на документ,

 • QUANTITY - Кількість товару,

 • BASE_UOM - Одиниця виміру кількості товару,

 • BUYER_CODE - Артикул покупця,

 • UKTZED - Код УКТ ЗЕД,

 • PRICE_WITH_VAT - Ціна з ПДВ,

 • SUM_WITHOUT_VAT - Сума без ПДВ,

 • RETURN_TARE - Тара на повернення,

 • ORDER_NO - Номер замовлення,

 • ORDER_DATE - Дата замовлення,

 • DELIVERY_NOTE_NO - Номер повідомлення про відвантаження,

 • DELIVERY_NOTE_DATE - Дата повідомлення про відвантаження,

 • CONTAINER_NO - Номер контейнера,

 • SEAL_ADD_TYPE - Тип пломби,

 • SEAL_ADD_NO - Номер пломби,

 • RTP_TYPE - Тип транспортної упаковки,

 • RTP_NAME - Назва транспортної упаковки,

 • RTP_QUANTITY - Кількість транспортної упаковки,

 • TRUCK_NUMBER - Номер рейсу

 • PACKING_LIST_NO - Номер товарної накладної

 • PACKING_LIST_DATE - Дата товарної накладної

 • NET_WEIGHT - маса нетто за товарною позицією

 • CAR_COLOR - колір авто

 • COUNTERPARTY_CODE - код контрагента

 • DRIVER_PASSPORT - паспортні дані водія

 • CERTIFICATE_NUMBER - номер сертифіката

 • DRIVER_PHONE - телефон водія

 • BASE_UOM - одиниця виміру кількості

STAKE

O

enum (ORIGINATOR, RECIPIENT, TRANSPORTER_DRIVER, ORIGINATOR_DRIVER, TRANSPORTER_EXPEDITION, TRANSPORTER, CUSTOMER, CONSIGNOR, ANY)

запис учасника:

 • ORIGINATOR - Ініціатор

 • RECIPIENT - Вантажоотримувач

 • TRANSPORTER_DRIVER - Водій / Водій, що приймає вантаж

 • ORIGINATOR_DRIVER - Водій, що здає вантаж

 • TRANSPORTER_EXPEDITION - Експедитор

 • TRANSPORTER - Перевізник

 • CUSTOMER - Замовник

 • CONSIGNOR - Вантажовідправник

 • ANY - будь-хто

VISIBLE

O

enum (VISIBLE, INVISIBLE)

ознака видимості запису учасникам:

 • VISIBLE - відображається,

 • INVISIBLE - не відображається

CARGO_ROWNUM

O

Integer

№ позиції в таблиці

RTP_ROWNUM

O

Integer

№ транспортної упаковки в таблиці

SET_ROWNUM

O

Integer

№ комплекту документів в таблиці

DATA

O

String

Дані запису

EXTENSION

Додаткова інформація учасника перевезення. Кожен учасник перевезення, який підписує документ зобовʼязаний зберігати набір полів EXTENSION, який був заповнений учасниками раніше. При цьому можна доповнювати DECLAREXT додатковими EXTENSIONS, але не дозволяється видалення. (Закінчення блоку)

DECLAREXT

Додаткова інформація для учасників перевезення (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Ініціатора - Вантажовідправника (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Ініціатора - Вантажовідправника (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR

Власник підпису: Ініціатор - Вантажовідправник

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Ініціатора - Вантажовідправника (закінчення блоку)

Приклад ЕТТН(1)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.