Накладання 3-го підпису на «Акт коригування» Перевізником чи Вантажоотримувачем

Накладання третього підпису на «Акт коригування» в залежності від ролі Ініціатора може здійснюватись зі сторони Перевізника чи Вантажоотримувача:

 1. «Вантажовідправник» => «Вантажовідправник» -> «Перевізник» -> «Вантажоотримувач» (3 підписанти)

 2. «Перевізник» => «Перевізник» -> «Вантажовідправник» -> «Вантажоотримувач» (3 підписанти)

 3. «Вантажоотримувач» => «Вантажоотримувач» -> «Вантажовідправник» -> «Перевізник» (3 підписанти)

 4. «Замовник» => «Замовник» -> «Вантажовідправник» -> «Перевізник» -> «Вантажоотримувач» (4 підписанти)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Перевізника чи Вантажоотримувача (згідно логіки формування акта) (початок блоку)

STATE

M

TRANSPORTER_SIGNED / RECIPIENT_SIGNED

Стан документа, якщо підписант:

 • Перевізник - «TRANSPORTER_SIGNED» («підписано Перевізником»)

 • Вантажоотримувач - «RECIPIENT_SIGNED» («підписано Вантажоотримувачем»)

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Вантажовідправника чи Перевізника (згідно логіки формування акта) (початок блоку)

STATE

M

CONSIGNOR_SIGNED / TRANSPORTER_SIGNED

Стан документа, якщо підписант:

 • Вантажовідправник - «CONSIGNOR_SIGNED» («підписано Вантажовідправником»)

 • Перевізник - «TRANSPORTER_SIGNED» («підписано Перевізником»)

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Ініціатора (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

Стан документа, якщо ініціатор:

 • Вантажовідправник - «підписано Вантажовідправником»

 • Вантажоотримувач - «підписано Вантажоотримувачем»

 • Перевізник - «підписано Перевізником»

 • Замовник - «підписано Замовником»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

Код документа («A01»)

C_DOC_SUB

M

String

Підтип документа («03»)

C_DOC_VER

M

String

Номер версії документа («01»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити (початок блоку)

TYPE

M

CORE

Тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

Учасник-підписант (Ініціатор)

HNUM

M

String

Номер «Акта коригування»

HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата «Акта коригування»

BASE_HNUM

M

String

Номер документа-підстави (ТТН)

BASE_HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата документа-підстави (ТТН)

UUID_TTN

M

UUID

Унікальний ідентифікатор ТТН

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання «Акта коригування»

R02G21S

M

String

Ідентифікаційний код Замовника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

HTIN

M

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G11S

M

String

Ідентифікаційний код Перевізника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G3S

M

String

Прізвище водія/експедитора

R02G31S

M

String

Ім’я водія/експедитора

R02G32S

O

String

По батькові водія/експедитора

R02G4S

O

String

Серія та номер посвідчення водія/експедитора

DRIVER_ID

M

int(10)

Ідентифікаційний код Водія

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

ADJUSTMENT

M

Коригування ТТН (початок блоку)

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання ТТН

R01G10S

M

String

Вид перевезень

R02G2S

M

String

Повне найменування Замовника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HNAME

M

String

Повне найменування Вантажовідправника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HLOC

M

String

Юридична адреса Вантажовідправника

R02G1S

M

String

Повне найменування Перевізника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувача (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G3S

M

String

Юридична адреса Вантажоодержувача

R05G2S

M

String

Місцезнаходження пункту навантаження

R05G4S

M

String

Місцезнаходження пункту розвантаження

R010G3S

M

String

Усього відпущено на загальну суму (словами, з урахуванням ПДВ)

R011G1

M

double

У тому числі ПДВ

DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY

O/M

Інформація про охорону вантажу (початок блоку). Блок обов’язковий, якщо в ньому передається хоча б одне поле

FIRST_NAME

O/M

String

Ім’я особи. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

LAST_NAME

O/M

String

Прізвище особи. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

FATHERS_NAME

O/M

String

По батькові особи. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DOCUMENT_TYPE

O/M

String

Тип документа. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DOCUMENT_ID

O/M

String

Номер документа. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DOCUMENT_DATE

O/M

date(YYYY-MM-DD)

Дата укладання документа. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY

Інформація про охорону вантажу (закінчення блоку)

<T1RXXXXG81S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG81S>

M

String

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: найменування вантажу (номер контейнера) згідно ТТН

<T1RXXXXG9S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG9S>

O

String

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: одиниця виміру

<T1RXXXXG11> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG11>

O

Decimal

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: ціна без ПДВ за одиницю, грн

<T1RXXXXG12> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG12>

O

Decimal

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ, грн

<T1RXXXXG13S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG13S>

O

String

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: вид пакування

<T1RXXXXG14S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG14S>

O

String

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: документи з вантажем

R001G12

M

double

Усього загальна сума з ПДВ, грн

DATE_ARRIVAL_LOAD

O/M

date (YYYY-MM-DD)

Дата прибуття (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G31

O/M

int

Час прибуття, год (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G32

O/M

int

Час прибуття, хв (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DATE_DEPARTURE_LOAD

O/M

date (YYYY-MM-DD)

Дата вибуття (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G41

O/M

int

Час вибуття, год (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G42

O/M

int

Час вибуття, хв (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G51

O/M

int

Час простою, год (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R08G52

O/M

int

Час простою, хв (завантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R017G11S

O/M

String

Посада відповідальної особи Вантажовідпраника. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R017G1S

O/M

String

П.І.Б. відповідальної особи Вантажовідпраника. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DATE_ARRIVAL_UNLOAD

O/M

date (YYYY-MM-DD)

Дата прибуття (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G31

O/M

int

Час прибуття, год (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G32

O/M

int

Час прибуття, хв (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DATE_DEPARTURE_UNLOAD

O/M

date (YYYY-MM-DD)

Дата вибуття (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G41

O/M

int

Час вибуття, год (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G42

O/M

int

Час вибуття, хв (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G51

O/M

int

Час простою, год (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R09G52

O/M

int

Час простою, хв (розвантаження). Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R017G61S

O/M

String

Посада відповідальної особи Вантажоодержувача. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

R017G6S

O/M

String

П.І.Б. відповідальної особи Вантажоодержувача. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

DECLAREXT

O

Додаткова інформація для учасників перевезення (початок блоку)

EXTENSION

O/M

Додаткова інформація учасника перевезення (початок блоку). Кожен учасник перевезення, який підписує документ зобовʼязаний зберігати набір полів EXTENSION, який був заповнений учасниками раніше. При цьому можна доповнювати DECLAREXT додатковими EXTENSIONS, але не дозволяється видалення.

TYPE

O

enum (EMAIL, PHONE, DRFO, DIVISION, FULLNAME, ADDRESS, TOWN, REGION, AREA, KOATUU, GLN, GROUP, AGREEMENT, AGREEMENT_DATE, COMMENT, CONTACT, MILAGE, TRANSPORTATION_REQUEST_NO, TRANSPORTATION_REQUEST_DATE, BARCODE, VENDOR_CODE, URL, QUANTITY, BASE_UOM, BUYER_CODE, UKTZED, PRICE_WITH_VAT, SUM_WITHOUT_VAT, RETURN_TARE, ORDER_NO, ORDER_DATE, DELIVERY_NOTE_NO, DELIVERY_NOTE_DATE, CONTAINER_NO, SEAL_ADD_TYPE, SEAL_ADD_NO, RTP_TYPE, RTP_NAME, RTP_QUANTITY, TRUCK_NUMBER)

тип даних:

 • EMAIL - email,

 • PHONE - номер телефону,

 • DRFO - ідентифікаційний код,

 • DIVISION - Назва філіалу,

 • FULLNAME - Повне ім’я особи,

 • ADDRESS - Адреса,

 • TOWN - Населений пункт,

 • REGION - Район в області,

 • AREA - Область,

 • KOATUU - Код КОАТУУ,

 • GLN - GLN,

 • GROUP - Група користувачів,

 • AGREEMENT - Номер договору,

 • AGREEMENT_DATE - Дата договору,

 • COMMENT - Текстове поле,

 • CONTACT - Контактна інформація,

 • MILAGE - Кілометраж,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_NO - Номер заявки на перевезення,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_DATE - Дата заявки на перевезення,

 • BARCODE - Штрих-код товару,

 • VENDOR_CODE - Артикул товару,

 • URL - Посилання на документ,

 • QUANTITY - Кількість товару,

 • BASE_UOM - Одиниця виміру кількості товару,

 • BUYER_CODE - Артикул покупця,

 • UKTZED - Код УКТ ЗЕД,

 • PRICE_WITH_VAT - Ціна з ПДВ,

 • SUM_WITHOUT_VAT - Сума без ПДВ,

 • RETURN_TARE - Тара на повернення,

 • ORDER_NO - Номер замовлення,

 • ORDER_DATE - Дата замовлення,

 • DELIVERY_NOTE_NO - Номер повідомлення про відвантаження,

 • DELIVERY_NOTE_DATE - Дата повідомлення про відвантаження,

 • CONTAINER_NO - Номер контейнера,

 • SEAL_ADD_TYPE - Тип пломби,

 • SEAL_ADD_NO - Номер пломби,

 • RTP_TYPE - Тип транспортної упаковки,

 • RTP_NAME - Назва транспортної упаковки,

 • RTP_QUANTITY - Кількість транспортної упаковки,

 • TRUCK_NUMBER - Номер рейсу

STAKE

O

enum (ORIGINATOR, RECIPIENT, TRANSPORTER_DRIVER, TRANSPORTER_EXPEDITION, TRANSPORTER, CUSTOMER, ANY)

запис учасника:

 • ORIGINATOR - Ініціатор

 • RECIPIENT - Вантажоотримувач

 • TRANSPORTER_DRIVER - Водій

 • TRANSPORTER_EXPEDITION - Експедитор

 • TRANSPORTER - Перевізник

 • CUSTOMER - Замовник

 • ANY - будь-хто

VISIBLE

O

enum (VISIBLE, INVISIBLE)

ознака видимості запису учасникам:

 • VISIBLE - відображається,

 • INVISIBLE - не відображається

CARGO_ROWNUM

O

Integer

№ позиції в таблиці

DATA

O/M

String

Дані запису. Обов’язково передається за наявності поля в ТТН (за відсутності - опціонально)

EXTENSION

Додаткова інформація учасника перевезення (закінчення блоку)

DECLAREXT

Додаткова інформація для учасників перевезення (закінчення блоку)

ADJUSTMENT

Коригування ТТН (закінчення блоку)

ADJUSTMENT_INFORMATION

M

String

Опис причин складання акту (Учасник-ініціатор). Короткий або повний опис причин складання акта (про виявлені помилки в реквізитах)

DECLARBODY

Основні реквізити (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Ініціатора (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Ініціатора (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR

Власник підпису: Ініціатор

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Ініціатора (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Вантажовідправника чи Перевізника (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

CONSIGNOR / TRANSPORTER

Учасник-підписант (Вантажовідправник чи Перевізник)

ADJUSTMENT_NOTES_CONSIGNOR

АБО

ADJUSTMENT_NOTES_TRANSPORTER

O

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Вантажовідправником АБО Перевізником відповідно)

DECLARBODY

Основні реквізити від Вантажовідправника чи Перевізника (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Вантажовідправника чи Перевізника (згідно логіки формування акта) (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Вантажовідправника чи Перевізника (початок блоку)

OWNER

M

CONSIGNOR / TRANSPORTER_DRIVER

Власник підпису: Вантажовідправник чи Перевізник відповідно

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Вантажовідправника чи Перевізника (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Перевізника чи Вантажоотримувача (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

TRANSPORTER / RECIPIENT

Учасник-підписант (Перевізник чи Вантажоотримувач)

ADJUSTMENT_NOTES_TRANSPORTER

АБО

ADJUSTMENT_NOTES_RECIPIENT

O

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Перевізником АБО Вантажоотримувачем відповідно)

DECLARBODY

Основні реквізити від Перевізника чи Вантажоотримувача (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Перевізника чи Вантажоотримувача (згідно логіки формування акта) (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Перевізника чи Вантажоотримувача (початок блоку)

OWNER

M

TRANSPORTER_DRIVER / RECIPIENT

Власник підпису: Перевізник чи Вантажоотримувач відповідно

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Перевізника чи Вантажоотримувача (закінчення блоку)

Приклад Акта коригування(3)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.