«Акт перевантаження» - Підписано Перевізником, що прийняв вантаж

Таблиця 1 - Специфікація «Акта перевантаження», підписаного Перевізником, що прийняв вантаж

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Перевізника, що прийняв вантаж (початок блоку)

STATE

M

TRANSPORTER_SIGNED

стан документу «підписано Перевізником, що прийняв вантаж»

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Ініціатора - Перевізника, що здав вантаж (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

стан документу «підписано Перевізником, що здав вантаж»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

код документа («A01»)

C_DOC_SUB

M

String

підтип документа («02»)

C_DOC_VER

M

String

номер версії документа («01»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Перевізника, що здав вантаж (початок блоку)

TYPE

M

CORE

тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

учасник-підписант (Перевізник, що здає вантаж)

HNUM

M

String

номер Акта перевантаження

HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

дата Акта перевантаження

BASE_HNUM

M

String

номер документа-підстави (ТТН)

BASE_HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

дата документа-підстави (ТТН)

UUID_TTN

M

UUID

унікальний ідентифікатор ТТН

TRANSPORT_UNLOAD

M

інформація про Перевізника, що здав вантаж та його авто (початок блоку)

R01G1S

M

String

марка автомобіля

R01G11S

O

String

модель автомобіля

R01G2S

M

String

реєстраційний номер автомобіля. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G3S

M

String

тип автомобіля

R01G4S

O

String

марка причіп/напівпричіп

R01G12S

O

String

модель причіп/напівпричіп

R01G5S

O

String

реєстраційний номер причіп/напівпричіп. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G6S

O

String

тип автомобіля причіп/напівпричіп

R01G7S

O

String

марка причіп/напівпричіп 2

R01G13S

O

String

модель причіп/напівпричіп 2

R01G8S

O

String

реєстраційний номер причіп/напівпричіп 2. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G9S

O

String

тип автомобіля причіп/напівпричіп 2

R02G11S

M

String

ідентифікаційний код Перевізника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця), який здав вантаж

R02G1S

M

String

повне найменування Перевізника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), який здав вантаж

R02G3S

M

String

прізвище водія/експедитора, який здав вантаж

R02G31S

M

String

ім’я водія/експедитора, який здав вантаж

R02G32S

O

String

по батькові водія/експедитора, який здав вантаж

R02G4S

O

String

серія та номер посвідчення водія/експедитора, який здав вантаж. У літеросполученні допустима тільки латиниця (XYZ123456)

DRIVER_ID

M

int(10)

ідентифікаційний код Водія

SEAL_NO

O

String

номер пломби

TRANSPORT_UNLOAD

інформація про Перевізника, що здав вантаж та його авто (закінчення блоку)

TRANSPORT_LOAD

M

інформація про Перевізника, що прийняв вантаж та його авто (початок блоку)

R01G1S

M

String

марка автомобіля

R01G11S

O

String

модель автомобіля

R01G2S

M

String

реєстраційний номер автомобіля. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G3S

M

String

тип автомобіля

R01G4S

O

String

марка причіп/напівпричіп

R01G12S

O

String

модель причіп/напівпричіп

R01G5S

O

String

реєстраційний номер причіп/напівпричіп. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G6S

O

String

тип автомобіля причіп/напівпричіп

R01G7S

O

String

марка причіп/напівпричіп 2

R01G13S

O

String

модель причіп/напівпричіп 2

R01G8S

O

String

реєстраційний номер причіп/напівпричіп 2. У літеросполученні допускається кирилиця однак в довідник записується лише латинниця (AA0000AA)

R01G9S

O

String

тип автомобіля причіп/напівпричіп 2

R02G11S

M

String

ідентифікаційний код Перевізника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця), який прийняв вантаж

R02G1S

M

String

повне найменування Перевізника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця), який прийняв вантаж

R02G3S

M

String

прізвище водія/експедитора, який прийняв вантаж

R02G31S

M

String

ім’я водія/експедитора, який прийняв вантаж

R02G32S

O

String

по батькові водія/експедитора, який прийняв вантаж

R02G4S

O

String

серія та номер посвідчення водія/експедитора, який здав вантаж. У літеросполученні допустима тільки латиниця (XYZ123456)

DRIVER_ID

M

int(10)

ідентифікаційний код Водія

SEAL_NO

O

String

номер пломби

TRANSPORT_LOAD

інформація про Перевізника, що прийняв вантаж та його авто (закінчення блоку)

DECLARBODY

Основні реквізити від Перевізника, що здав вантаж (закінчення блоку)

RELOAD_INFORMATION

O

String

додаткова інформація (короткий або повний опис причин складання Акта, а також будь-яка інша інформація щодо перевантаження вантажу)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Ініціатора (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Ініціатора - Перевізника, що здав вантаж (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR_DRIVER

Власник підпису: Ініціатор - Перевізник, що здав вантаж

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Ініціатора - Перевізника, що здав вантаж (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Перевізника, що прийняв вантаж (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

TRANSPORTER

Учасник-підписант (Перевізник, що прийняв вантаж)

RELOAD_NOTES

O

String

Особливі відмітки (інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник, що приймає вантаж))

DECLARBODY

Основні реквізити від Перевізника, що прийняв вантаж (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Перевізника, що прийняв вантаж (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Перевізника, що прийняв вантаж (початок блоку)

OWNER

M

TRANSPORTER_DRIVER

Власник підпису: Перевізник, що прийняв вантаж

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Перевізника, що прийняв вантаж (закінчення блоку)

Приклад Акту перевантаження(2)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.