«Акт виконаних робіт»

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта COMPLETION

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт COMPLETION

DECLARHEAD

О

CMHEAD

об’єкт; складовий номер документа

DECLARBODY

О

CMBODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта CMHEAD

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CMHEAD

C_DOC

О

String

код документа («EVD»)

C_DOC_SUB

О

String

підтип документа («002»)

C_DOC_VER

О

String

номер версії документа («01»)

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта CMBODY

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CMBODY

HNUM

О

String

номер документа

HFILL

О

String

дата документа

HPLACE

Н

String

місце складання

HPODNUM

О

String

номер договору (документа-підстави)

HPODFILL

О

String

дата договору (документа-підстави)

HTIN

О

String

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажовідправника (покупця)

HNAME

О

String

повне найменування вантажовідправника (покупця)

HLOC

О

String

місцезнаходження вантажовідправника (покупця)

R02G11S

О

String

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) автомобільного перевізника

R02G1S

О

String

найменування автомобільного перевізника

R02G12S

Н

String

місцезнаходження автомобільного перевізника

R001G12

О

double

усього відпущено на загальну суму з урахуванням ПДВ

R011G1

О

double

сума ПДВ

T3RXXXXG11S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: назва послуги

T3RXXXXG12

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: кількість

T3RXXXXG13S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: одиниці виміру

T3RXXXXG21S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: номер документа-підстави (ТТН)

T3RXXXXG22S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: дата документа-підстави (ТТН)

T3RXXXXG3

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ціна без ПДВ

T3RXXXXG4

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ставка ПДВ (0/7/20)

T3RXXXXG5

Н

List<RXXType>

масив; таблична частина: ціна з ПДВ

T3RXXXXG6

Н

List<RXXType>

масив; додаткова інформація

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта RXXType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт RXXType

ROWNUM

String

номер рядка

message

String

повідомлення