Накладання 3-го підпису на «Акт про заміну пункту призначення вантажу» Замовником

Накладання третього підпису на «Акт про заміну пункту призначення вантажу» відбувається лише зі сторони «Замовника» в наступних схемах:

  1. «Вантажовідправник» => «Вантажовідправник» -> «Перевізник» -> «Замовник» (3 підписанти)

  2. «Вантажоотримувач» => «Вантажоотримувач» -> «Перевізник» -> «Замовник» (3 підписанти)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Замовника (початок блоку)

STATE

M

CUSTOMER_SIGNED

Стан документа - «підписано Замовником»

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Перевізника (початок блоку)

STATE

M

TRANSPORTER_SIGNED

Стан документа - «підписано Перевізником»

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Ініціатора: Вантажовідправника/Вантажоотримувача (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

Стан документа, якщо ініціатор:

  • Вантажовідправник - «підписано Вантажовідправником»

  • Вантажоотримувач - «підписано Вантажоотримувачем»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

Код документа («A01»)

C_DOC_SUB

M

String

Підтип документа («04»)

C_DOC_VER

M

String

Номер версії документа («01»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Ініціаотора (початок блоку)

TYPE

M

CORE

Тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

Учасник-підписант (Ініціатор)

HNUM

M

String

Номер «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

BASE_HNUM

M

String

Номер документа-підстави (ТТН)

BASE_HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата документа-підстави (ТТН)

UUID_TTN

M

UUID

Унікальний ідентифікатор ТТН

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

R02G21S

M

String

Ідентифікаційний код Замовника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G2S

M

String

Повне найменування Замовника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HTIN

M

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

HNAME

M

String

Повне найменування Вантажовідправника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HLOC

M

String

Юридична адреса Вантажовідправника

R02G11S

M

String

Ідентифікаційний код Перевізника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G1S

M

String

Повне найменування Перевізника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R02G3S

M

String

Прізвище водія/експедитора

R02G31S

M

String

Ім’я водія/експедитора

R02G32S

O

String

По батькові водія/експедитора

R02G4S

O

String

Серія та номер посвідчення водія/експедитора

DRIVER_ID

M

int(10)

Ідентифікаційний код Водія

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувача (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G3S

M

String

Юридична адреса Вантажоодержувача

NEW_DESTINATION

M

Інформація про нового Вантажоодержувача та/чи новий пункт розвантаження (початок блоку)

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувач (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувач (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G3S

M

String

Юридична адреса Вантажоодержувач

R05G41

M

String

Код КОАТУУ / КАТОТТГ пункту розвантаження

R05G4S

M

String

Місцезнаходження пункту розвантаження

NEW_DESTINATION

Інформація про нового Вантажоодержувача та/чи новий пункт розвантаження (закінчення блоку)

WAREHOUSE_CHANGE_INFORMATION

M

String

Додаткова інформація. Короткий або повний опис причин складання акта (заміна пункту призначення та/або вантажоодержувача)

DECLARBODY

Основні реквізити від Ініціатора (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Ініціатора (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Ініціатора (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR

Власник підпису: Ініціатор (Вантажовідправник/Вантажоотримувач)

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Ініціатора (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Перевізника (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

TRANSPORTER

Учасник-підписант (Перевізник)

WAREHOUSE_CHANGE_NOTES_TRANSPORTER

O

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Перевізником)

DECLARBODY

Основні реквізити від Перевізника (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Перевізника (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Перевізника (початок блоку)

OWNER

M

TRANSPORTER_DRIVER

Власник підпису: Перевізник

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Перевізника (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Замовника (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

CUSTOMER

Учасник-підписант (Замовник)

WAREHOUSE_CHANGE_NOTES_CUSTOMER

O

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Замовником)

DECLARBODY

Основні реквізити від Замовника (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Замовника (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Замовника (початок блоку)

OWNER

M

CUSTOMER

Власник підпису: Замовник

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Замовника (закінчення блоку)

Приклад Акта про заміну пункту призначення вантажу(3)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.