API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization

Авторизація

Робота з категоріями/групами

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/products/group

Отримати доступні групи/категорії

PUT

/api/products/group

Відредагувати групу / категорію (Мережа)

POST

/api/products/group

Створити нову групу / категорію (Мережа)

DELETE

/api/products/group

Видалити групу / категорію (Мережа)