API

Підказка

Всі запити нижче перерахованих API методів сервісу направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization

Авторизація

Робота з Комерційними пропозиціями

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/es/agreements

Отримати список документів в журналі

POST

/api/es/agreement

Створити комерційну пропозицію (для Постачальника)

GET

/api/es/agreement

Отримати дані комерційної пропозиції

PUT

/api/es/agreement

Редагувати комерційну пропозицію (для Постачальника)

DELETE

/api/es/agreement

Видалення комерційної пропозиції

PATCH

/api/es/agreement

Надіслати комерційну пропозицію (для Постачальника)

PUT

/api/es/agreement/status

Оновити статус документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

GET

/api/es/agreement/offer/excel

Отримати Комерційну пропозицію в xlsx форматі (Excel)

POST

/api/es/agreement/body

Створити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження) / Додати обгрунтування до пропозиції

GET

/api/es/agreement/body

Отримати тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

PUT

/api/es/agreement/body

Оновити тіло документа (комерційної пропозиції / товарного узгодження)

Робота з категоріями/групами

Метод

URL запиту

Опис

GET

/api/products/group

Отримати доступні групи/категорії

PUT

/api/products/group

Відредагувати групу / категорію (Мережа)

POST

/api/products/group

Створити нову групу / категорію (Мережа)

DELETE

/api/products/group

Видалити групу / категорію (Мережа)