Накладання 2-го підпису на «Акт про заміну пункту призначення вантажу» Перевізником чи Замовником

При накладанні другого підпису на «Акт про заміну пункту призначення вантажу» в більшості випадків підписантом є «Перевізник», окрім випадку коли він вже виступав Ініціатором:

  1. «Перевізник» => «Перевізник» -> «Замовник» (2 підписанти)

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Перевізника чи Замовника (згідно логіки формування акта) (початок блоку)

STATE

M

TRANSPORTER_SIGNED / CUSTOMER_SIGNED

Стан документа, якщо підписант:

  • Перевізник - «підписано Перевізником»

  • Замовник - «підписано Замовником»

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Ініціатора (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

Стан документа, якщо ініціатор:

  • Вантажовідправник - «підписано Вантажовідправником»

  • Вантажоотримувач - «підписано Вантажоотримувачем»

  • Перевізник - «підписано Перевізником»

  • Замовник - «підписано Замовником»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

Код документа («A01»)

C_DOC_SUB

M

String

Підтип документа («04»)

C_DOC_VER

M

String

Номер версії документа («01»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Ініціаотора (початок блоку)

TYPE

M

CORE

Тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

Учасник-підписант (Ініціатор)

HNUM

M

String

Номер «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

BASE_HNUM

M

String

Номер документа-підстави (ТТН)

BASE_HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата документа-підстави (ТТН)

UUID_TTN

M

UUID

Унікальний ідентифікатор ТТН

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання «Акта про заміну пункту призначення вантажу»

R02G21S

M

String

Ідентифікаційний код Замовника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G2S

M

String

Повне найменування Замовника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HTIN

M

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

HNAME

M

String

Повне найменування Вантажовідправника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

HLOC

M

String

Юридична адреса Вантажовідправника

R02G11S

M

String

Ідентифікаційний код Перевізника (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R02G1S

M

String

Повне найменування Перевізника (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R02G3S

M

String

Прізвище водія/експедитора

R02G31S

M

String

Ім’я водія/експедитора

R02G32S

O

String

По батькові водія/експедитора

R02G4S

O

String

Серія та номер посвідчення водія/експедитора

DRIVER_ID

M

int(10)

Ідентифікаційний код Водія

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувача (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G3S

M

String

Юридична адреса Вантажоодержувача

NEW_DESTINATION

M

Інформація про нового Вантажоодержувача та/чи новий пункт розвантаження (початок блоку)

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувач (ЄДРПОУ юридичної особи або ІПН фізичної-особи підприємця)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувач (найменування юридичної особи або ПІБ фізичної-особи підприємця)

R04G3S

M

String

Юридична адреса Вантажоодержувач

R05G41

M

String

Код КОАТУУ / КАТОТТГ пункту розвантаження

R05G4S

M

String

Місцезнаходження пункту розвантаження

NEW_DESTINATION

Інформація про нового Вантажоодержувача та/чи новий пункт розвантаження (закінчення блоку)

WAREHOUSE_CHANGE_INFORMATION

M

String

Додаткова інформація. Короткий або повний опис причин складання акта (заміна пункту призначення та/або вантажоодержувача)

DECLARBODY

Основні реквізити від Ініціатора (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Ініціатора (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Ініціатора (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR

Власник підпису: Ініціатор

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Ініціатора (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Основні реквізити від Перевізника чи Замовника (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

TRANSPORTER / CUSTOMER

Учасник-підписант (Перевізник чи Замовник)

WAREHOUSE_CHANGE_NOTES_TRANSPORTER

АБО

WAREHOUSE_CHANGE_NOTES_CUSTOMER

O

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Перевізником АБО Замовником відповідно)

DECLARBODY

Основні реквізити від Перевізника чи Замовника (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Перевізника чи Замовника (згідно логіки формування акта) (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Перевізника чи Замовника (початок блоку)

OWNER

M

TRANSPORTER_DRIVER / CUSTOMER

Власник підпису: Перевізник чи Замовник відповідно

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Перевізника чи Замовника (закінчення блоку)

Приклад Акта про заміну пункту призначення вантажу(2)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.