Накладання 2-го підпису на «Акт розбіжностей» Перевізником

Назва поля

Тип 1

Формат

Опис

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Перевізника (початок блоку)

STATE

M

TRANSPORTER_SIGNED

Стан документа «підписано Перевізником»

SIGN_ENVELOPE

M

Обгортка документа Вантажоотримувача (початок блоку)

STATE

M

ORIGINATOR_SIGNED

Стан документа «підписано Вантажоотримувачем»

DECLARHEAD

M

Складовий номер документа (початок блоку)

C_DOC

M

String

Код документа («A01»)

C_DOC_SUB

M

String

Підтип документа («01»)

C_DOC_VER

M

String

Номер версії документа («01»)

DECLARHEAD

Складовий номер документа (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Зміст документа Вантажоотримувача (початок блоку)

TYPE

M

CORE

Тип документа (Основа)

STAKE

M

ORIGINATOR

Учасник-підписант (Вантажоотримувач)

HNUM

M

String

Номер Акта розбіжностей

HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата Акта розбіжностей

BASE_HNUM

M

String

Номер документа-підстави (ТТН)

BASE_HFILL

M

date(YYYY-MM-DD)

Дата документа-підстави (ТТН)

UUID_TTN

M

UUID

Унікальний ідентифікатор ТТН

DOCUMENT_PLACE

M

String

Місце складання

R04G1S

M

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача (ЄДРПОУ/ІПН)

R04G2S

M

String

Повне найменування Вантажоодержувача

R04G3S

M

String

Місцезнаходження Вантажоодержувача (Місто, Адреса)

R02G11S

M

String

Ідентифікаційний код Автомобільного перевізника (ЄДРПОУ/ІПН)

R02G1S

M

String

Повне найменування / ПІБ Автомобільного перевізника

R02G3S

M

String

Прізвище Водія

R02G31S

M

String

Ім’я Водія

R02G32S

O

String

По батькові Водія

R02G4S

O

String

Номер посвідчення Водія

DRIVER_ID

M

int(10)

Ідентифікаційний код Водія

HTIN

M

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника (ЄДРПОУ/ІПН)

HNAME

M

String

Повне найменування Вантажовідправника

HLOC

M

String

Місцезнаходження Вантажовідправника

SEAL_NO

O

String

Номер пломби згідно ТТН

SEAL_NO_DAMAGE

O

String

Відомості про пошкодження пломби

TEMPERATURE

O

String

Температурний режим згідно ТТН

TEMPERATURE_MISMATCH

O

String

Відомості про недотримання температурного режиму

PACKAGE_DAMAGE

O

String

Відомості про пошкодження тари

OTHER_MISMATCH

O

String

Відомості про інші розбіжності

<T1RXXXXG81S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG81S>

M

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: найменування вантажу (номер контейнера) згідно ТТН

<T1RXXXXG9S> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG9S>

M

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: одиниця виміру

<T1RXXXXG10> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG10>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: кількість місць згідно ТТН

<CARGO_NUMBER_PLACES_FACT> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_NUMBER_PLACES_FACT>

O

decimal

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: кількість місць фактична

<CARGO_NUMBER_PLACES_MISMATCH> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_NUMBER_PLACES_MISMATCH>

O

decimal (допускаються від’ємні значення)

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: кількість місць - відхилення

<CARGO_NUMBER_PLACES_REASON> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_NUMBER_PLACES_REASON>

O

string

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: кількість місць - причина відхилення

<T1RXXXXG15> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG15>

M(зміна позиції) / O(додавання позиції)

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: маса брутто згідно ТТН, кг

<CARGO_GROSS_WEIGHT_FACT> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_GROSS_WEIGHT_FACT>

O

decimal

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: маса брутто фактична, кг

<CARGO_GROSS_WEIGHT_MISMATCH> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_GROSS_WEIGHT_MISMATCH>

O

decimal (допускаються від’ємні значення)

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: маса брутто - відхилення, кг

<CARGO_GROSS_WEIGHT_REASON> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_GROSS_WEIGHT_REASON>

O

string

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: маса брутто - причина відхилення

<T1RXXXXG12> ROWNUM=«1» message=«value» </T1RXXXXG12>

O

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ, грн

<CARGO_SUM_FACT> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_SUM_FACT>

O

decimal

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ фактична, грн

<CARGO_SUM_MISMATCH> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_SUM_MISMATCH>

O

decimal (допускаються від’ємні значення)

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ - відхилення, грн

<CARGO_SUM_REASON> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_SUM_REASON>

O

string

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: загальна сума з ПДВ - причина відхилення

<CARGO_OTHER_MISMATCH> ROWNUM=«1» message=«value» </CARGO_OTHER_MISMATCH>

O

string

блок табличної частини з n-кількістю рядків; ROWNUM - номер рядка; message: інші зауваження/відхилення

CARGO_TOTAL_GROSS_WEIGHT

O

decimal

Всього: маса брутто згідно ТТН, кг

CARGO_TOTAL_GROSS_WEIGHT_MISMATCH

O

decimal

Всього: маса брутто - відхилення, кг

CARGO_TOTAL_SUM

O

decimal

Всього: загальна сума з ПДВ, грн

CARGO_TOTAL_SUM_MISMATCH

O

decimal

Всього: загальна сума з ПДВ - відхилення, грн

DISAGREEMENT_INFORMATION

M

String

Опис причини складання акта розбіжностей

DISAGREEMENT_CONCLUSION

M

String

Висновки (вимоги по рішенню неузгодженості)

DECLARBODY

Зміст документа Вантажоотримувача (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Вантажоотримувача (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Вантажоотримувача (початок блоку)

OWNER

M

ORIGINATOR

Власник підпису: Вантажоотримувач

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Вантажоотримувача (закінчення блоку)

DECLARBODY

M

Зміст документа Перевізника (початок блоку)

TYPE

M

AMENDMENT

Тип документа (Поправки)

STAKE

M

TRANSPORTER

Учасник-підписант (Перевізник)

DISAGREEMENT_NOTES_TRANSPORTER

O

String

Особливі відмітки Перевізника (інформація щодо незгоди зі змістом Акта)

DECLARBODY

Зміст документа Перевізника (закінчення блоку)

SIGN_ENVELOPE

Обгортка документа Перевізника (закінчення блоку)

SIGNATURE

M

Підпис Перевізника (початок блоку)

OWNER

M

TRANSPORTER_DRIVER

Власник підпису: Перевізник

SIGN

M

String

тіло підпису в base64

SIGNATURE

Підпис Перевізника (закінчення блоку)

Приклад Акту розбіжностей(2)


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.