«Електронна товарно-транспортна накладна» (е-ТТН) - Підписано Перевізником під час завантаження товару

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта CARRIER_LOAD_ETTN

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CARRIER_LOAD_ETTN

SIGN_ENVELOPE

О

CARRIER_LOAD_SIGN_ENVELOPE

об’єкт; обгортка для накладання підпису на контент

SIGNATURE

О

List<SIGNATURE>

масив об’єктів; підписи

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта CARRIER_LOAD_SIGN_ENVELOPE

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CARRIER_LOAD_SIGN_ENVELOPE

STATE

О

«TRANSPORTER_SIGNED_LOADED»

стан документу «підписано Перевізником під час завантаження товару»

SIGN_ENVELOPE

О

CONSIGNOR_SIGN_ENVELOPE

об’єкт; обгортка для накладання підпису Вантажовідправника на контент

SIGNATURE

О

SIGNATURE_ORIGINATOR

об’єкт; підписи

DECLARBODY

О

CARRIER_LOAD_BODY

об’єкт; зміст документа

DECLAREXT

О

DECLAREXT

об’єкт; додаткова інформація для учасників перевезення

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта SIGNATURE

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт SIGNATURE

OWNER

О

TRANSPORTER_DRIVER / TRANSPORTER_EXPEDITION

власник підпису:

 • TRANSPORTER_DRIVER - Водій

 • TRANSPORTER_EXPEDITION - Експедитор

SIGN

О

String

тіло підпису в base64

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта CONSIGNOR_SIGN_ENVELOPE

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CONSIGNOR_SIGN_ENVELOPE

STATE

О

«ORIGINATOR_SIGNED»

стан документу «підписано Вантажовідправником»

DECLARHEAD

О

ETTN_HEAD

об’єкт; складовий номер документа

DECLARBODY

О

ETTN_BODY

об’єкт; зміст документа

DECLAREXT

О

DECLAREXT

об’єкт; додаткова інформація для учасників перевезення

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта SIGNATURE_ORIGINATOR

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт SIGNATURE_ORIGINATOR

OWNER

О

«ORIGINATOR»

власник підпису

SIGN

О

String

тіло підпису в base64

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта CARRIER_LOAD_BODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CARRIER_LOAD_BODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«TRANSPORTER»

Учасник-підписант (Перевізник)

R017G2S

О

String

Посада водія

R017G3S

О

String

П.І.Б. водія

R017G21S

О/Н

String

Посада експедитора. Поле заповнюється лише при наявності експедитора

R017G31S

О/Н

String

П.І.Б. експедитора. Поле заповнюється лише при наявності експедитора

ACT

О/Н

List<DECLAR_ACT>

масив об’єктів; Документи про внесення змін. Номер та дата додаткового Акту до е-ТТН. Поле заповнюється лише при наявності акту

Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта DECLAREXT

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DECLAREXT

EXTENSION

О/Н

List<EXTENSION>

масив об’єктів; додаткова інформація учасника перевезення. Кожен учасник перевезення, який підписує документ зобовʼязаний зберігати набір полів EXTENSION, який був заповнений учасниками раніше. При цьому можна доповнювати DECLAREXT додатковими EXTENSIONS, але не дозволяється видалення.

Таблиця 8 - Опис параметрів об’єкта ETTN_HEAD

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт ETTN_HEAD

C_DOC

О

String

код документа («T01»)

C_DOC_SUB

О

String

підтип документа («001»)

C_DOC_VER

О

String

номер версії документа («02»)

Таблиця 9 - Опис параметрів об’єкта ETTN_BODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт ETTN_BODY

TYPE

О

«CORE»

Тип документа (Основа)

STAKE

О

«ORIGINATOR»

Учасник-підписант (Вантажовідправник)

HFILL

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата товарно-транспортної накладної

HNUM

О

String

Номер товарно-транспортної накладної

DOCUMENT_PLACE

О

String

Місце складання

R01G1S

О

String

Марка автомобіля

R01G11S

Н

String

Модель автомобіля

R01G2S

О

String

Реєстраційний номер автомобіля

R01G3S

О

String

Тип автомобіля

R01G4S

О/Н

String

Марка причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G12S

Н

String

Модель причіпа/напівпричіпа

R01G5S

О/Н

String

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G6S

О/Н

String

Тип причіпа/напівпричіпа. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа.

R01G7S

О/Н

String

Марка причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G13S

Н

String

Модель причіпа/напівпричіпа 2

R01G8S

О/Н

String

Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G9S

О/Н

String

Тип причіпа/напівпричіпа 2. Поле обов’язково заповнюється за наявності причіпа/напівпричіпа 2.

R01G10S

О

String

Вид перевезень

R02G11S

О

String

Ідентифікаційний код Автомобільного перевізника

R02G1S

О

String

Повне найменування / ПІБ Автомобільного перевізника

R02G21S

О

String

Ідентифікаційний код Замовника

R02G2S

О

String

Повне найменування / ПІБ Замовника

R02G3S

О

String

Прізвище Водія

R02G31S

О

String

Ім’я Водія

R02G32S

О

String

По батькові Водія

R02G4S

О

String

Номер посвідчення Водія

HTIN

О

String

Ідентифікаційний код Вантажовідправника

HNAME

О

String

Повне найменування Вантажовідправника

HLOC

О

String

Місцезнаходження Вантажовідправника

R04G1S

О

String

Ідентифікаційний код Вантажоодержувача

R04G2S

О

String

Повне найменування Вантажоодержувача

R04G3S

О

String

місцезнаходження вантажоодержувача (Місто, Адреса)

R05G21

О

String

Код КОАТУУ пункту навантаження

R05G2S

О

String

Місцезнаходження пункту навантаження

R05G41

О

String

Код КОАТУУ пункту розвантаження

R05G4S

О

String

Місцезнаходження пункту розвантаження

R012G3S

О

String

Кількість місць (словами)

R013G1

О

double

Маса брутто, кг (цифрами)

R013G2S

О

String

Маса брутто, кг (словами)

R010G3S

О

String

Усього відпущено на загальну суму(словами, з урахуванням ПДВ)

R011G1

О

double

У тому числі ПДВ

R014G1S

О

String

Супровідні документи на вантаж

SEAL_NO

Н

String

Номер пломби

TEMPERATURE

Н

String

Температурний режим

T1RXXXXG81S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: найменування вантажу (номер контейнера)

T1RXXXXG82

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: клас небезпечних речовин

T1RXXXXG9S

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: одиниця виміру

T1RXXXXG10

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: кількість місць

T1RXXXXG11

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: ціна без ПДВ за одиницю, грн

T1RXXXXG12

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: загальна сума з ПДВ, грн

T1RXXXXG13S

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: вид пакування

T1RXXXXG14S

Н

List<RXXType>

поле повинно передаватись і містити масив з об’єктом з заповненим ROWNUM; таблична частина: документи з вантажем

T1RXXXXG15

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: маса брутто, кг

R001G10

О

double

Усього кількість місць

R001G12

О

double

Усього загальна сума з ПДВ, грн

R08G2

О

double

Маса брутто, кг в пункті навантаження

DATE_ARRIVAL_LOAD

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата прибуття

R08G31

О

int

Час прибуття, (год)

R08G32

О

int

Час прибуття, (хв)

DATE_DEPARTURE_LOAD

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата вибуття

R08G41

О

int

Час вибуття, (год)

R08G42

О

int

Час вибуття, (хв)

R08G51

О

int

Час простою, (год)

R08G52

О

int

Час простою, (хв)

R017G11S

О

String

Посада відповідальної особи Вантажовідпраника

R017G1S

О

String

П.І.Б. відповідальної особи Вантажовідпраника

DECLARBODY_ORIGINATOR_SECURITY

Н

DECLAR_SECURITY

Спеціальна охорона вантажу. Прізвище, ім’я, по батькові представника Замовника та документ, згідно з яким він уповноважений супроводжувати вантаж, який підлягає спеціальній охороні

Таблиця 10 - Опис параметрів об’єкта DECLAR_ACT

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DECLAR_ACT

TYPE

О

String

Типи актів, які можуть бути зазначені в еТТН:

 • ADJUSTMENT - акт виправлень-корекцій

 • RELOAD - акт перевантаження

 • DISAGREEMENT - акт розбіжностей

 • REJECT - акт відмови у завантаженні (відхилення еТТН)

 • WAREHOUSE_CHANGE - заміна складу отримувача

ID

О

String

Ідентифікатор акту

NUMBER

О

String

Номер Акту

DATE

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата формування Акту

DATA

О

String

Додаткова інформація про Акт

Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта EXTENSION

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Н

Об’єкт EXTENSION

TYPE

Н

enum (EMAIL, PHONE, DRFO, DIVISION, FULLNAME, ADDRESS, TOWN, REGION, AREA, KOATUU, GLN, GROUP, AGREEMENT, AGREEMENT_DATE, COMMENT, CONTACT, MILAGE, TRANSPORTATION_REQUEST_NO, TRANSPORTATION_REQUEST_DATE, BARCODE, VENDOR_CODE, URL, QUANTITY, BUYER_CODE, UKTZED, PRICE_WITH_VAT, SUM_WITHOUT_VAT, RETURN_TARE)

тип даних:

 • EMAIL - email,

 • PHONE - номер телефону,

 • DRFO - ідентифікаційний код,

 • DIVISION - Назва філіалу,

 • FULLNAME - Повне ім’я особи,

 • ADDRESS - Адреса,

 • TOWN - Населений пункт,

 • REGION - Район в області,

 • AREA - Область,

 • KOATUU - Код КОАТУУ,

 • GLN - GLN,

 • GROUP - Група користувачів,

 • AGREEMENT - Номер договору,

 • AGREEMENT_DATE - Дата договору,

 • COMMENT - Текстове поле,

 • CONTACT - Контактна інформація,

 • MILAGE - Кілометраж,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_NO - Номер заявки на перевезення,

 • TRANSPORTATION_REQUEST_DATE - Дата заявки на перевезення,

 • BARCODE - Штрих-код товару,

 • VENDOR_CODE - Артикул товару,

 • URL - Посилання на документ,

 • QUANTITY - Кількість товару,

 • BUYER_CODE - Артикул покупця,

 • UKTZED - Код УКТ ЗЕД,

 • PRICE_WITH_VAT - Ціна з ПДВ,

 • SUM_WITHOUT_VAT - Ціна без ПДВ,

 • RETURN_TARE - Тара на повернення

STAKE

Н

enum (ORIGINATOR, RECIPIENT, TRANSPORTER_DRIVER, ORIGINATOR_DRIVER, TRANSPORTER_EXPEDITION, TRANSPORTER, CUSTOMER, CONSIGNOR, ANY)

запис учасника:

 • ORIGINATOR - Ініціатор

 • RECIPIENT - Вантажоотримувач

 • TRANSPORTER_DRIVER - Водій / Водій, що приймає вантаж

 • ORIGINATOR_DRIVER - Водій, що здає вантаж

 • TRANSPORTER_EXPEDITION - Експедитор

 • TRANSPORTER - Перевізник

 • CUSTOMER - Замовник

 • CONSIGNOR - Вантажовідправник

 • ANY - будь-хто

VISIBLE

Н

enum (VISIBLE, INVISIBLE)

ознака видимості запису учасникам:

 • VISIBLE - відображається,

 • INVISIBLE - не відображається

CARGO_ROWNUM

Н

Integer

№ позиції в таблиці

DATA

Н

String

Дані запису

Таблиця 12 - Опис параметрів об’єкта RXXType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт RXXType

ROWNUM

String

номер рядка

message

String

повідомлення

Таблиця 13 - Опис параметрів об’єкта DECLAR_SECURITY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Н

Об’єкт DECLAR_SECURITY

Якщо використовується, то обов’язково містить параметри

FIRST_NAME

О

String

Ім’я особи

LAST_NAME

О

String

Прізвище особи

FATHERS_NAME

О

String

По батькові особи

DOCUMENT_TYPE

О

String

Тип документу

DOCUMENT_ID

О

String

Номер документу

DOCUMENT_DATE

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата укладення документу

Приклад ЕТТН(2)