Створити копію документа сервісу «ЕТТН» / Замінити документ е-ТТН

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PATCH

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/clone?company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&doc_uuid=13891ca1-76ff-40a6-927b-98db9444d3bf

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

replacement (опціонально) boolean - при true виконується дія Замінити ТТН (для чернетки непідписаної ТТН)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді (json) в текстовому вигляді передається doc_uuid - унікальний ідентифікатор ідентифікатор створеної копії документа сервісу «ЕТТН»:

{"doc_uuid":"e64a304b-b0c0-454b-a361-5dc5d6987952"}