Отримання всіх квитанцій вказаного документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/tickets?doc_uuid=533c45ec-f51a-456a-a0f2-ba7b17f3b95b&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&file_name=155151&type=zip&loadBody=loadBody

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) - рядок; UUID документа

loadBody (опціонально) - отримати квитанції разом з їх тілами; можливі значення: loadBody

type (опціонально) - тип отримання даних; можливі значення: zip - у вигляді архіву (при цьому обов’язково вказується назва архіву - параметр file_name)

file_name - назва архіву (вказується при наявності параметра type)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json or application/zip

RESPONSE

В тілі відповіді в залежності від наявності параметра type передаються масив об’єктів (квитанції вказаного документа) в json форматі чи у вигляді zip-архіву.