Створення/редагування чернетки «Акта приймання-передавання»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Вибір дії (створення або редагування): в разі якщо в url запиту присутній ідентифікатор документа (параметр doc_uuid), то документ сервісу «ETTN» з зазначеним Id підлягає редагуванню. Відсутність в запиті параметра doc_uuid веде до створення нового документу, тип якого визначається в url запиту.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/ettn/eds/acceptance

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеного документа)

linked_doc (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для встановлення зв’язку між різними документами, наприклад, між створюваним Заявкою на транспортування та е-ТТН); при створенні документу можливо формувати кілька зв’язків одночасно, наприклад, між створюваним Актом розбіжностей та е-ТТН і Актом приймання-передавання: linked_doc=5e5c0a80-8af4-469d-b820-cec46a1f2308&linked_doc=c69577eb-196b-4917-a0bd-e2d02d686529

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json or application/xml

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається тіло документа Акта приймання-передавання (ACCEPTANCE)

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається doc_uuid - унікальний ідентифікатор документа на платформі:

{doc_uuid:"e3dbf6e8-029e-4c3b-804b-9b2741d9f37d"}