Отримання списку документів сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/ettn/eds/docs/search?company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передаються дані для фільтрації (об’єкт StorageQuery)

RESPONSE

В тілі відповіді передається масив документів (об’єкти XDoc ).