Отримання даних документа сервісу «ЕТТН» для підписання

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/xml/ticket?doc_uuid=e64a304b-b0c0-454b-a361-5dc5d6987952&type=bytes&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

type (опціонально) String - тип даних документа сервісу; можливі значення:

  • bytes - в вигляді набору байтів;

  • base64 - в форматі base64;

  • file - в вигляді xml-файла

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

У тілі відповідь передаються дані документа сервісу «ЕТТН» в обраному форматі (параметр type).