Видалення документів сервісу «ЕТТН» з «Чернеток»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

PATCH

URL запиту

/api/ettn/eds/docs?company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається масив ідентифікаторів документів (doc_uuid) сервісу ЕТТН:

[„b48aae9a-003a-453f-a40d-46d90181cdc7“]

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).