Створення/редагування чернетки «Акта перевантаження»

Важливо

Вибір дії (створення або редагування): в разі якщо в url запиту присутній ідентифікатор документа (параметр doc_uuid), то документ сервісу «ETTN» з зазначеним Id підлягає редагуванню. Відсутність в запиті параметра doc_uuid веде до створення нового документу, тип якого визначається в url запиту.

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/ettn/eds/reload?company_uuid=97bd6618-71b1-45a2-91b2-fe7b888ca00d

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеного документа);

new_doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор створюваного документа (може передаватись і бути назначеним при створенні документа зі сторони Вашого клієнта)

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json or application/xml

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається тіло документа Акта перевантаження

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається doc_uuid - унікальний ідентифікатор документа на платформі:

{"doc_uuid":"92b5e10e-c0db-4397-8483-b0257dfe4d02"}