«Акт розбіжностей»

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DISCREPANCY

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DISCREPANCY

DECLARHEAD

О

DSHEAD

об’єкт; складовий номер документа

DECLARBODY

О

DSBODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта DSBODY

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DSBODY

HNUM

О

String

номер документа

HFILL

О

String

дата документа

HPODNUM

О

String

номер документа-підстави - АПП

HPODFILL

О

String

дата документа-підстави - АПП

HPLACE

Н

String

місце складання

R03G10S

Н

String

номер договору

R03G11S

Н

String

дата договору

R02G11S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ для юр. осіб чи ІНН для фіз. осіб) автомобільного перевізника

R02G1S

О

String

найменування автомобільного перевізника

R02G3S

О

String

П.І.Б. водія

R02G4S

О

String

номер посвідчення водія

R02G21S

Н

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) замовника

R02G2S

Н

String

найменування замовника

HTIN

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажовідправника

HNAME

О

String

повне найменування вантажовідправника

HLOC

О

String

місцезнаходження вантажовідправника

R04G1S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ для юр. осіб чи ІНН для фіз. осіб) вантажоодержувача

R04G2S

О

String

повне найменування вантажоодержувача

R04G3S

О

String

місцезнаходження вантажоодержувача (Місто, Адреса)

R014G1S

Н

String

Супровідні документи та вантаж

R001G10

О

double

кількість грузових місць всього (АПП)

R001G12

О

double

загальна сума з ПДВ усього, грн

R001G20

О

double

кількість грузових місць всього (фактична)

R001G22

О

double

загальна сума з ПДВ усього, грн (фактична)

T6RXXXXG1S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: назва товару

T6RXXXXG2S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: одиниці виміру

T6RXXXXG31S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: кількість місць (АПП)

T6RXXXXG32S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: загальна сума з ПДВ, грн (АПП)

T6RXXXXG41S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: кількість місць (фактична)

T6RXXXXG42S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: загальна сума з ПДВ, грн (фактична)

T6RXXXXG5S

О

List<RXXType>

Причина розбіжності

T6RXXXXG6S

Н

List<RXXType>

Додаткова інформація

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта DSHEAD

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт DSHEAD

C_DOC

String

код документа («EVD»)

C_DOC_SUB

String

підтип документа («006»)

C_DOC_VER

String

номер версії документа («01»)

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта RXXType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт RXXType

ROWNUM

String

номер рядка

message

String

повідомлення