Вкладення (об’єкт XDocAttachment)

JSON:

[
 {
  "id": 361,
  "docUUID": "b48aae9a-003a-453f-a40d-46d90181cdc7",
  "fileName": "wewerwer.gif",
  "createDate": 1589877250
 },
 {
  "id": 362,
  "docUUID": "b48aae9a-003a-453f-a40d-46d90181cdc7",
  "fileName": "YXS.gif",
  "createDate": 1589877302
 }
]

Таблиця 1 - Опис параметрів

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocAttachment

id

long

id вкладення

docUUID

UUID

унікальний ідентифікатор документа

attachmentUUID

UUID

унікальний ідентифікатор вкладення

identifierId

long

ідентифікатор (id запису)

fileName

String

найменування файлу

createDate

long

дата створення вкладення; формат unix timestamp

type

String

тип вкладення; це може бути числове значення (1-25) з довідника DICT.01.10

status

int

статус реєстрації в ЦБД

 • 1 - WAIT_FOR_REGISTRATION - очікує на реєстрацію в ЦБД МІУ;

 • 2 - ON_REGISTRATION (зараз не використовується);

 • 3 - REGISTERED - зареєстровано в ЦБД МІУ;

 • 4 - REGISTRATION_ERROR - помилка реєстрації в ЦБД МІУ;

creatorUUID

UUID

GLN, від імені якого додається вкладення

base64content

String

зміст вкладення в BASE64

content

transient byte[]

байтовий масив контенту

signs

List<XDocAttachmentSign>

масив об’єктів; підписи вкладень (файлів)

signHash

String

хеш тіла вкладення (в base64) для формування підпису

Таблиця 2 - Опис параметрів

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocAttachmentSign

attachmentId

long

id вкладення

identifierId

long

id запису

crc32hash

long

хеш контрольної суми підпису (CRC32 кодування)

signerUUID

String

унікальний ідентифікатор підписанта

signBody

transient byte[]

байтовий масив тіла підпису