Опис файлу користувацьких налаштувань UserSettings.txt «ERP Connector PRO»


1 Вступ

Файл UserSettings.txt створюється при використанні обробки 1С | BAS. Файл UserSettings.txt – текстовий файл, в якому зберігаються налаштування користувача обробки 1С | BAS. Збережені у файлі налаштування є персональними кожного з користувачів і повноту їх заповнення визначає сам користувач. При першому запуску в «1С | BAS Підприємстві» проходить пошук каталогу, назва якого співпадає з назвою поточного користувача 1С | BAS. Якщо такий каталог відсутній - він створюється. В каталозі користувача перевіряється наявність файлу UserSettings.txt. Якщо файл не знайдено - він створюється. Дані у файлі зберігаються у вигляді JSON рядка, в якому дані розділені по певним інформативним блокам. Вміст, структура, послідовність даних файлу безпосередньо залежить від налаштувань.

2 Дані користувача

Перелік персональних даних користувача зберігається у блоці USER_DATA. Дані користувач заповнює на закладці «Налаштування».

../../_images/UserSettings_description_01.png ../../_images/UserSettings_description_02.png

USER_DATA

Опис

EDIN_USER_Warehouse

Містить JSON рядок опису пошуку складу 1С | BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С | BAS. Опис рядка нижче. Вказується у полі «Склад».

EDIN_USER_Organization_Unit

Містить JSON рядок опису пошуку підрозілу 1С | BAS, який буде по замовчуванню заповнюватися в документ 1С | BAS. Опис рядка нижче. Вказується у полі «Підрозділ».

EDIN_USER_Save_Loggs

Вказує необхідність збереження логів при формуванні записів на відправлення документів. Вказується прапорцем «Зберігати логи».

EDIN_USER_Log_Folder_Sent

Каталог збереження логів успішно відправлених запитів. Вказується у полі «Каталог логів відправлених запитів».

EDIN_USER_Log_Folder_Error

Каталог збереження логів запитів з помилками. Вказується у полі «Каталог логів помилкових запитів».

EDIN_USER_Test_Mode

Вказує на необхідність створення чорновиків(не документів) і перегляду уже створених. Вказується прапорцем «Тестовий режим». Якщо прапорець не встановлено, тоді у таблиці закладки «Відправлені» чорновики не відображаються, а при відправці формуються документи.

EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS

Вказує на необхідності збереження отриманих і відправлених юридично значимих документів локально. Вказується прапорцем «Зберігати ЮЗД».

EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder

Каталог збереження вхідних ЮЗД. Вказується у полі «Каталог вхідних ЮЗД».

EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder

Каталог збереження відправлених ЮЗД. Вказується у полі «Каталог відправлених ЮЗД».

USER_1

Назва користувача із табличної частини підключення в колонці «Логін», в рядку якого встановлено прапорець «Вибрати». Відображає

USER_[кількість користувачів API, з якими працює користувач ОІ_EDIN20]

USER_RETAILERS

Блок списку мереж, з якими працює користувач. Список обирається у формі мереж після натискання кнопки «Мережі»

Retailer1

ІД вибраної мережі

Retailer[порядковий номер вибраної мережі]

ІД вибраної мережі

3 Електронно цифрові підписи

../../_images/UserSettings_description_03.png

Список ключів, які користувач використовує або буде використовувати вказується на закладці ЕЦП. На момент підписання у табличній частині по одній організації може бути встановлено прапорець тільки по одному з рядків. Це необхідно, щоб при підписанні однозначно визначити необхідну пару ключів. Внесені ключі зберігаються в блоці SIGN_KEYS.

SIGN_KEYS

Опис

Keys_1

Блок опису пари підписів організації

Use

Відмітка використання пари даної парі ключів. Вказується у колонці «Вибрати»

Organization

Унікальний ідентифікатор довідника організації. Визначається по значенню вказанному у колонці «Організація»

KeyAccountant

Повний шлях до ключа бухгалтера. Вказується у колонці «Ключ бухгалтера»

KeyDigitalStamp

Повний шлях до ключа печатки. Вказується у колонці «Ключ печатки»

Keys_[к-сть рядків]

4 Зразок файлу користувацьких налаштувань

{
  "USER_DATA": {
    "EDIN_USER_Warehouse": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\",\r\n\"Name\": \"Склады\",\r\n\"ID\": \"59c9e0fe-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"\r\n}",
    "EDIN_USER_Organization_Unit": "{\r\n\"MetaDataObject\": \"Справочники\",\r\n\"Name\": \"ПодразделенияОрганизаций\",\r\n\"ID\": \"59c9e0fb-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69\"\r\n}",
    "EDIN_USER_Save_Loggs": "1",
    "EDIN_USER_Log_Folder_Sent": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів відпралених запитів\\",
    "EDIN_USER_Log_Folder_Error": "C:\\API\\Админ\\Каталог логів помилкових запитів\\",
    "EDIN_USER_Test_Mode": "1",
    "EDIN_USER_Save_UZD_DOCUMENTS": "1",
    "EDIN_USER_Inbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог вхідних ЮЗД\\",
    "EDIN_USER_Outbox_UZD_Folder": "C:\\API\\Админ\\Каталог відправлених ЮЗД\\",
    "USER_1": "uatestAPIpost",
    "USER_RETAILERS": {
      "retailer1": "16404",
      "retailer2": "17046"
    }
  },
  "SIGN_KEYS": {
    "Keys_1": {
      "Use": 1,
      "Organization": "59c9e0fa-56a3-11e9-941e-70c94ef89d69",
      "KeyAccountant": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Директор\\Key-6.dat",
      "KeyDigitalStamp": "D:\\1C_Yurchenko\\Keys\\new\\Печатка\\Key-6.dat"
    }
  }
}