Обгортка для накладання підпису Перевізником(під час розвантаження) на контент (об’єкт CARRIER_UNLOAD_SIGN_ENVELOPE)

JSON:

{
"DECLARBODY":{
    "STAKE":"TRANSPORTER",
    "TYPE":"AMENDMENT",
    "R017G2S":"Водій",
    "R017G3S":"Гончаров Дмитро Олександрович"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта CARRIER_UNLOAD_SIGN_ENVELOPE

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CARRIER_UNLOAD_SIGN_ENVELOPE

STATE

О

«TRANSPORTER_SIGNED_UNLOADED»

стан документу «підписано Перевізником під час вивантаження товару»

DECLARBODY

О

CARRIER_UNLOAD_BODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта CARRIER_UNLOAD_BODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CARRIER_UNLOAD_BODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«TRANSPORTER»

Учасник-підписант (Перевізник)

R017G4S

О

String

Посада водія

R017G5S

О

String

П.І.Б. водія

R017G41S

О/Н

String

Посада експедитора. Поле заповнюється лише при наявності експедитора

R017G51S

О/Н

String

П.І.Б. експедитора. Поле заповнюється лише при наявності експедитора

ACT

О/Н

List<DECLAR_ACT>

масив об’єктів; Номер та дата додаткового Акту до е-ТТН. Поле заповнюється лише при наявності акту

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта DECLAR_ACT

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DECLAR_ACT

TYPE

О

String

Типи актів, які можуть бути зазначені в еТТН:

 • ADJUSTMENT - акт виправлень-корекцій

 • RELOAD - акт перевантаження

 • DISAGREEMENT - акт розбіжностей

 • REJECT - акт відмови у завантаженні

 • WAREHOUSE_CHANGE - заміна складу отримувача

ID

О

String

Ідентифікатор акту

NUMBER

О

String

Номер Акту

DATE

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата формування Акту

DATA

О

String

Додаткова інформація про Акт