Обгортка для накладання підпису Вантажоотримувача на контент (об’єкт CONSIGNEE_SIGN_ENVELOPE)

JSON:

{
"DECLARBODY":{
    "STAKE": "RECIPIENT",
    "TYPE":"AMENDMENT",
    "R09G2": 571.755,
    "DATE_ARRIVAL_UNLOAD": "2020-10-25",
    "DATE_DEPARTURE_UNLOAD": "2020-10-25",
    "R09G31": 22,
    "R09G32": 0,
    "R09G41": 23,
    "R09G42": 0,
    "R09G51": 0,
    "R09G52": 0,
    "R017G61S": "Старший комірник",
    "R017G6S": "Кузьменко Марія Петрівна"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта CONSIGNEE_SIGN_ENVELOPE

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CONSIGNEE_SIGN_ENVELOPE

STATE

О

«RECIPIENT_SIGNED»

стан документу «підписано Вантажоотримувачем»

DECLARBODY

О

CONSIGNEE_BODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта CONSIGNEE_BODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CONSIGNEE_BODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«RECIPIENT»

Учасник-підписант (Вантажоотримувач)

R09G2

О

double

Маса брутто, кг в пункті розвантаження

DATE_ARRIVAL_UNLOAD

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата прибуття

R09G31

О

int

Час прибуття, (год)

R09G32

О

int

Час прибуття, (хв)

DATE_DEPARTURE_UNLOAD

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата вибуття

R09G41

О

int

Час вибуття, (год)

R09G42

О

int

Час вибуття, (хв)

R09G51

О

int

Час простою, (год)

R09G52

О

int

Час простою, (хв)

R017G61S

О

String

Посада відповідальної особи Вантажоодержувача

R017G6S

О

String

П.І.Б. відповідальної особи Вантажоодержувача

CLAIM_TRANSFER

О/Н

CLAIM_TRANSFER

об’єкт; Запис про передачу права на пред’явлення претензії. Поле заповнюється лише при наявності претензії

ACT

О/Н

List<DECLAR_ACT>

масив об’єктів; Номер та дата додаткового Акту до е-ТТН. Поле заповнюється лише при наявності акту

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта DECLAR_ACT

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт DECLAR_ACT

TYPE

О

String

Типи актів, які можуть бути зазначені в еТТН:

 • ADJUSTMENT - акт виправлень-корекцій

 • RELOAD - акт перевантаження

 • DISAGREEMENT - акт розбіжностей

 • REJECT - акт відмови у завантаженні

 • WAREHOUSE_CHANGE - заміна складу отримувача

ID

О

String

Ідентифікатор акту

NUMBER

О

String

Номер Акту

DATE

О

String (YYYY-MM-DD)

Дата формування Акту

DATA

О

String

Додаткова інформація про Акт

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта CLAIM_TRANSFER

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт CLAIM_TRANSFER

DATE

Н

String (YYYY-MM-DD)

Дата запису про передачу права на пред’явлення претензії

TEXT

О

String

Номер запису про передачу права на пред’явлення претензії

SIGNATURE

О

SIGNATURE_RECIPIENT

об’єкт; підпис отримувача

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта SIGNATURE_RECIPIENT

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт SIGNATURE_RECIPIENT

OWNER

О

«RECIPIENT»

власник підпису

SIGN

О

String

тіло підпису в base64