Дані про компанію (об’єкт CompanyV2)

JSON:

{
 "id": 1,
 "uuid": "0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226",
 "name": "Компанiя \"Вантажовiдправник\"",
 "type": 2,
 "ipn": "314861591355",
 "edrpou": "31600017",
 "city": "м. Київ",
 "country": "UA",
 "address": "вул. М. Донця, 6",
 "accountId": 22855,
 "isSignConfirm": 0,
 "addresses": [],
 "employees": [],
 "identifiers": {
  "1": "9864065737490"
 },
 "bankName": "Альфа Банк",
 "bankMfo": "123456",
 "iban": "UA256836356734657386573845632"
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта CompanyV2

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт CompanyV2

id

long

id компанії

uuid

UUID

унікальний ідентифікатор компанії

name

String

назва компанії

nameEn

String

назва компанії (eng)

type

int

форма власності; 1 - Юридична особа, 2 - Фізична особа

ipn

String

код ІПН

edrpou

String

код ЄДРПОУ

vat

String

номер ПДВ

eori

String

номер EORI (для країн Європи)

city

String

місто

country

String

код країни alpha2

region

String

область

district

String

район

address

String

адреса

zip

String

поштовий код

accountId

long

id акаунта компанії

isSignConfirm

int

компанія підтверджена КЕП (0-ні; 1-так)

addresses

List<Address>

масив об’єктів; адреси компанії

employees

List<Employee>

масив об’єктів; співробітники компанії

identifiers

Map<Integer, String>

додаткові дані; контакти

companySettings

CompanySettings

об’єкт; налаштування компанії

bankName

String

назва банку

bankMfo

String

номер МФО банку

iban

String

IBAN