Тіло «Акта коригування» для накладання підпису Вантажовідправником чи Перевізником (об’єкт DECLARBODY)

Приклад JSON:

{
  "DECLARBODY": {
    "TYPE": "AMENDMENT",
    "STAKE": "CONSIGNOR",
    "ADJUSTMENT_NOTES": "Plastic"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DECLARBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DECLARBODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«CONSIGNOR» / «TRANSPORTER»

учасник-підписант (Вантажовідправник чи Перевізник)

ADJUSTMENT_NOTES

Н

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Вантажовідправником АБО Перевізником відповідно)