Тіло «Акта коригування» для накладання підпису Перевізником чи Вантажоотримувачем (об’єкт DECLARBODY)

Приклад JSON:

{
  "DECLARBODY": {
    "TYPE": "AMENDMENT",
    "STAKE": "TRANSPORTER",
    "ADJUSTMENT_NOTES": "Weather"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DECLARBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DECLARBODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«TRANSPORTER» / «RECIPIENT»

учасник-підписант (Перевізник чи Вантажоотримувач)

ADJUSTMENT_NOTES

Н

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Перевізником АБО Вантажоотримувачем відповідно)