Тіло «Акта розбіжностей до ТТН» для накладання підпису Перевізником (об’єкт DECLARBODY)

JSON:

{
  "DECLARBODY": {
    "TYPE": "AMENDMENT",
    "STAKE": "TRANSPORTER",
    "DISAGREEMENT_NOTES_TRANSPORTER": "Особливі відмітки"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DECLARBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DECLARBODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«TRANSPORTER»

учасник-підписант (Перевізник)

DISAGREEMENT_NOTES_TRANSPORTER

Н

String

Особливі відмітки (інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)