Тіло «Акта перевантаження» для накладання підпису Перевізником, що приймає вантаж (об’єкт DECLARBODY)

JSON:

{
  "DECLARBODY": {
    "TYPE": "AMENDMENT",
    "STAKE": "TRANSPORTER",
    "RELOAD_NOTES": "примітка"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DECLARBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DECLARBODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«TRANSPORTER»

учасник-підписант (Перевізник, що приймає вантаж)

RELOAD_NOTES

Н

String

Особливі відмітки (інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник, що приймає вантаж))