Тіло «Акта про заміну пункту призначення вантажу» для накладання підпису Замовником (об’єкт DECLARBODY)

Приклад JSON:

{
  "DECLARBODY": {
    "TYPE": "AMENDMENT",
    "STAKE": "CUSTOMER",
    "WAREHOUSE_CHANGE_NOTES": "why not"
  }
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта DECLARBODY

Параметр

Обов’язкове / Необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DECLARBODY

TYPE

О

«AMENDMENT»

Тип документа (Поправки)

STAKE

О

«CUSTOMER»

учасник-підписант (Замовник)

WAREHOUSE_CHANGE_NOTES

Н

String

Інформація щодо незгоди зі змістом акта (заповнюється Замовником)