Дані про співробітників компанії (масив об’єктів Employee)

JSON:

[
 {
  "uuid": "09f4c632-5c37-45ac-a68a-0acfdc157194",
  "userId": 0,
  "lastName": "Васян",
  "firstName": "Вася",
  "middleName": "Васильович",
  "ipn": "2222222222",
  "email": "12345@robo.com",
  "tel": "380000000000",
  "chatId": 0,
  "identifiers": {
   "1": "GHJ000000"
  }
 }
]

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Employee

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Employee

uuid

UUID

ідентифікатор співробітника

userId

long

id користувача

lastName

String

прізвище співробітника

firstName

String

ім’я співробітника

middleName

String

по батькові співробітника

ipn

long

код ІПН співробітника

email

String

email співробітника

tel

String

номер телефону співробітника

chatId

long

ідентифікатор чату (telegram помічник)

identifiers

Map<Integer, String>

додаткові дані; контакти

aliases

List<String>

масив аліасів (email) для сервісу Вільний