Дані запрошення (об’єкт Invitation)

JSON:

{
    приклад тимчасово відсутній
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Invitation

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Invitation

email

String

email користувача / співробітника

code

String

код ЄДРПОУ

companyName

String

назва компанії чи ПІП (для фіз. особи)

companyUUID

UUID

унікальний ідентифікатор компанії

employeeUUID

UUID

унікальний ідентифікатор співробітника

invitationId

long

ідентифікатор запрошення