Дані співробітника компанії (об’єкт Employee)

JSON:

{
  "lastName": "Прізвище",
  "firstName": "Ім'я",
  "middleName": "По батькові33",
  "ipn": "7890123451",
  "position": "посада3",
  "email": "dorin.breylen4@madeforthat.org",
  "tel": "380000000003",
  "docNum": "документ підстава3",
  "docDate": 1688158800
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Employee

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Employee

uuid

O/M

UUID

ідентифікатор співробітника (параметр обов’язковий для редагування/оновлення даних співробітника)

userId

O

long

id користувача

lastName

M

String

прізвище співробітника

firstName

M

String

ім’я співробітника

middleName

O

String

по батькові співробітника

ipn

O

long

код ІПН співробітника

email

M

String

email співробітника

tel

M

String

номер телефону співробітника

docNum

O

String

документ підстава

docDate

O

long

дата документа підстави у форматі UNIX TimeStamp

chatId

O

long

ідентифікатор чату (telegram помічник)

identifiers

O

Map<Integer, String>

додаткові дані; контакти

aliases

O

List<String>

масив аліасів (email) для сервісу Вільний


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.