Пошук контрагентів за назвою компанії, категорією та областю наявності товару

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/distribex/producers/search?gln=9864067620417

URL параметри

gln (обов’язково) String - GLN власної Компанії; АБО guid (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту (json) передаються параметри пошуку контрагентів (об’єкт EDistribexPriceQuery).

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається результат пошуку контрагентів у вигляді масиву об’єктів.