Дані для створення тендера (об’єкт Auction)

JSON:

{
 "dateStart": 1654269080,
 "dateEnd": 1654269880,
 "type": {
  "code": 1
 },
 "offerType": {
  "code": 1
 },
 "accessType": {
  "code": 1
 },
 "status": {
  "code": 1
 },
 "company": {
  "id": 3600
 },
 "title": "свиня",
 "description": "поросятко",
 "lots": [
  {
   "title": "поросятко",
   "productCode": "",
   "description": "поросятко",
   "expectedValue": "2",
   "stepValue": "3",
   "currency": {
    "id": 1
   },
   "region": {
    "id": 0
   },
   "category": {
    "id": 9523
   },
   "unit": {
    "id": 17
   },
   "quantity": "3",
   "noShowBets": false,
   "noShowBestBet": false,
   "hideParticipantNamesOnly": false,
   "attachments": []
  }
 ],
 "isAutoRenewal": true,
 "isTax": true,
 "noShowBets": false,
 "noShowBestBet": false,
 "hideParticipantNamesOnly": false,
 "hideLotsAndBetsCounts": false,
 "auctionContact": null
}

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Auction

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Auction

id

long

id тендера

uuid

UUID

uuid тендера

companyId

long

id компанії

company

M

Company

об’єкт; дані компанії, якій належить тендер

dateCreate

long

дата створення тендера (UNIX TimeStamp)

dateStart

M

long

дата початку тендера (UNIX TimeStamp)

dateEnd

M

long

дата закінчення тендера (UNIX TimeStamp)

dateLastUpdate

long

дата останнього оновлення тендера (UNIX TimeStamp)

userId

long

id користувача

user

User

об’єкт; дані користувача

title

M

String

назва (заголовок) тендера

description

M

String

опис тендера

status

Status

об’єкт; статус тендера

accessType

M

AccessType

об’єкт; вид (тип доступу)

type

M

Type

об’єкт; напрям тендера (тип торгівлі)

offerType

M

OfferType

об’єкт; етап

isAutoRenewal

O

boolean

автоматичне продовження тендера (автопродовження)

autoRenewalTime

O

int(0-10)

час в хв, на який здійснюється автопродовження (лише при isAutoRenewal=true); При isAutoRenewal=false параметр autoRenewalTime=0; при isAutoRenewal=true параметр autoRenewalTime=5 за замовчуванням.

isTax

O

boolean

відображення ціни з ПДВ

noShowBets

O

boolean

приховувати ставки

noShowBestBet

O

boolean

приховувати кращу ставку

hideParticipantNamesOnly

O

boolean

приховувати імена учасників

hideLotsAndBetsCounts

O

boolean

Не показувати кількість ставок та лотів не запрошеним учасникам

isFree

boolean

безкоштовна участь

isProlonged

boolean

відмітка продовження тендера

lots

M

List<Lot>

масив об’єктів; дані лотів

auctionContact

AuctionContacts

об’єкт; дані контактної особи

lotsCount

Integer

кількість лотів

betsCount

Integer

кількість ставок

attachments

List<Attachment>

масив об’єктів; вкладення

companyAccessRequestStatus

CompanyAccessRequestStatus_

об’єкт; статус заявки на участь в закритому тендері і коментарями Організатора. Об’єкт доступний лише закритим тендерам для Організатора чи Учасника цього тендера.

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Company

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Company

id

M

long

id компанії

uuid

UUID

uuid компанії

accountID

long

id аккаунту

account

Account

об’єкт; дані аккаунту

name

String

повне найменування організації чи ПІБ індивудуального підприємця

edrpou

String

код ЄДРПОУ/КПП

inn

String

код ІПН

city

String

місто

address

String

адреса

comment

Comment

об’єкт; коментар

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта User

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт User

id

long

id користувача

employeeId

long

id співробітника

uuid

UUID

uuid співробітника

accountId

long

id аккаунта

account

Account

об’єкт; дані аккаунта

login

String

логін

role

Role

об’єкт; роль

name

String

ім’я

surname

String

прізвище

secondName

String

по батькові

phone

String

телефон

ipn

String

код ІПН

dateLastLogin

long

дата останньої сесії

info

String

додакова інформація

emails

List<String>

масив E-mail адрес

comment

Comment

об’єкт; коментар

companies

List<Company>

масив об’єктів; компанії

isSubscribes

boolean

підписка

userSubscribes

Subscribes

об’єкт; підписки на організаторів / категорії / користувачів

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Status

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Status

code

int

код;

для аукціону (тендера):

 • 1 - draft - Чернетка

 • 2 - active - Активний

 • 3 - closed - Завершений

для заявки на аукціон (тендер):

 • 1 - ACTIVE - Доступ активный

 • 2 - REQUEST - Запрос доступа (не принято решение)

 • 3 - BLOCKED - Запрос на доступ отклонен

name

String

назва

description

String

опис

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта AccessType

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт AccessType

code

M

int

код;

 • 1 - public - Відкритий для всіх

 • 2 - private - Закритий (приватний)

name

String

назва

description

String

опис

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта Type

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Type

code

M

int

код;

 • 1 - purchase - Закупівля

 • 2 - selling - Продаж

name

String

назва

description

String

опис

Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта OfferType

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт OfferType

code

int

код;

 • 1 - bargaining - Торги

 • 2 - offersCollection - Збір пропозицій

 • 3 - advert - Оголошення

name

String

назва

description

String

опис

Таблиця 8 - Опис параметрів об’єкта Role

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Role

code

int

код ролі;

 • 1 - Користувач

 • 2 - Адміністратор аккаунту (супер користувач)

description

String

опис ролі

Таблиця 9 - Опис параметрів об’єкта Account

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Account

id

long

id аккаунту

name

String

повна назва організації або ПІБ індивідуального підприємця

edrpou

String

код ЕДРПОУ/КПП

inn

String

код ІПН

status

StatusAcc

об’єкт; опис статусу аккаунту

emails

List<String>

масив E-mail адрес

phone

String

№ телефону

legalAddress

String

юридична адреса компанії

dateCreate

long

дата створення акаунту

dateChange

long

дата зміни (оновлення) акаунту

about

String

додатковий опис

comment

Comment

об’єкт; коментар

logo

String

лого

Таблиця 10 - Опис параметрів об’єкта StatusAcc

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт StatusAcc

code

int

код;

 • 1 - Активний

 • 2 - Стартовий (з обмеженими можливостями)

description

String

опис

Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта Lot

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Lot

id

long

id лота

auctionId

long

id тендера

auction

O

Auction

об’єкт; дані тендера

title

M

String

заголовок лота

description

M

String

опис лота

expectedValue

M

double

стартова ціна

stepValue

M

double

крок ставки

currencyId

long

id валюти

currency

M

Currency

об’єкт; дані про валюту

quantity

M

double

кількість

unitId

long

id одиниці виміру

unit

M

Unit

об’єкт; одиниці виміру

deliveryStartDate

O

long

дата початку доставки

deliveryEndDate

O

long

дата закінчення доставки

productCode

O

String

код товару

categoryId

long

id категорії товару (з довідника CPV)

category

M

Category

об’єкт; дані категорії товару (з довідника CPV)

regionId

long

id області

region

M

Region

об’єкт; дані областей

noShowBets

O

boolean

відмітка: Не показувати ставки

noShowBestBet

O

boolean

відмітка: Не показувати кращу ставку

hideParticipantNamesOnly

O

boolean

відмітка: Ховати лише імена учасників

betsCount

Integer

кількість ставок

bestBet

Bet

об’єкт; краща ставка

bets

List<Bet>

масив об’єктів; список ставок

attachmentsCount

int

кількість вкладень

attachments

O

List<Attachment>

масив об’єктів; вкладення

Таблиця 12 - Опис параметрів об’єкта AuctionContacts

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт AuctionContacts

auctionId

long

id тендера

contactName

String

ПІБ контактної особи

contactEmail

String

email контактної особи

contactPhone

String

номер телефону контактної особи

Таблиця 13 - Опис параметрів об’єкта Attachment

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Attachment

id

long

id вкладення

auctionId

long

id тендера

lotId

long

id лоту

betId

long

id ставки

userId

long

id користувача

user

User

об’єкт; дані користувача

fileName

String

назва файлу

description

String

опис

body

byte[]

зміст тіла файлу в цілочисельному вигляді

size

long

розмір вкладення

Таблиця 14 - Опис параметрів об’єкта Subscribes

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Subscribes

categories

List<SubscribeToCategory>

масив об’єктів; категорії

companies

List<Company>

масив об’єктів; компанії

users

List<User>

масив об’єктів; користувачі-організатори

Таблиця 15 - Опис параметрів об’єкта Currency

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Currency

id

M

long

id валюти

code

String

код валюти

name

String

назва валюти

Таблиця 16 - Опис параметрів об’єкта Unit

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Unit

id

M

long

id одиниці виміру

code

String

код одиниці виміру

name

String

назва одиниці виміру

shortName

String

коротка назва одиниці виміру

Таблиця 17 - Опис параметрів об’єкта Category

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Category

id

M

long

ідентифікатор категорії

section

String

розділ; перші 2 цифри визначають розділ. 1 рівень (XX000000-Y)

group

String

група; перші 3 цифри визначають групу. 2 рівень (XXX00000-Y)

categoryClass

String

клас; перші 4 цифри визначають клас. 3 рівень (XXXX0000-Y)

category

String

категорія; перші 5 цифр визначають категорію. 4 рівень (XXXXX000-Y)

detailing

String

деталізація; останні 3 цифри - деталізація в рамках категорії. 5 рівень (XXXXX000-Y)

check_sum

String

контрольна сума номера (XXXXX000-Y)

full_code

String

повний код з довідника (XXXXX000-Y)

description_ua

String

назва українською

description_en

String

назва англійською

rank

int

рівень вкладення

refId

long

посилання на материнський запис

hasChildren

int

наявність дочірніх значень довідника. 0-ні, 1-так

status

int

статус; 1-active, 2-not_active

isSubscribes

boolean

підписка

Таблиця 18 - Опис параметрів об’єкта Region

Параметр

Тип 1

Формат

Опис

Об’єкт Region

id

M

long

id регіону

code

String

код регіону

name

String

назва регіону

Таблиця 19 - Опис параметрів об’єкта Bet

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Bet

id

long

id ставки

lotId

long

id лота

lot

Lot

об’єкт; детальна інформація про лот

userId

long

id користувача

user

User

об’єкт; детальна інформація про користувача

companyId

long

id компанії

company

Company

об’єкт; детальна інформація про компанію

value

double

значення ставки

comment

String

коментар

dateTime

long

дата і час ставки у форматі UNIX TimeStamp

status

Status

статус

removeComment

String

відмітка про видалення коментаря

auctionChangedDateEnd

long

дата і час завершення тендера (у форматі UNIX TimeStamp)

attachmentsCount

int

кількість прикладених до ставки файлів (max=5)

Таблиця 20 - Опис параметрів об’єкта Comment

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Comment

id

long

id коментаря

accountId

long

id аккаунту

companyId

long

id компанії

userId

long

id користувача

adminId

long

id адміністратора

dateChange

long

дата зміни коментаря

text

String

текст коментаря

Таблиця 21 - Опис параметрів об’єкта SubscribeToCategory

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт SubscribeToCategory

categoryId

long

ідентифікатор категорії

category

Category

об’єкт; дані категорії

type

int

тип аукціону:

 • 0 - Всі

 • 1 - Закупівля

 • 2 - Продаж


1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

 • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.